Spoštovani starši in učenci.

Šolsko leto se sicer še ni izteklo, vendar na naši šoli kljub temu že potekajo intenzivne priprave na naslednje šolsko leto 2021/2022.

Odločili smo se, da bomo vse prijavnice, ki so jih učenci do sedaj dobivali v papirnati obliki, preoblikovali v elektronsko različico.

V sklop te spremembe sodijo tudi prijave za izbirne predmete za naslednje šolsko leto in sicer za učence, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 4. do 9. razred.

Pred samo prijavo priporočamo, da si preberete vse osnovne informacije o izbirnih predmetih na naši spletni strani, kjer so zbrani tudi podrobnejši opisi ponujenih izbirnih predmetov: http://os-franaerjavca.si/project/izbirni-predmeti/

Za oddajanje elektronske prijave na izbirni predmet pa kliknite na sledečo povezavo: https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=14754

Video posnetek – kako izpolnimo prijavnico: POVEZAVA

Prijava k izbirnemu predmetu je zagotovo pomemben korak, v zvezi s katerim je prav, da se otrok posvetuje s starši, zato kljub temu, da sama prijava poteka preko AAI identitete učenca, smatramo, da ste se s svojim otrokom pogovorili in skupaj odločili. To je še toliko pomembnejše zlasti v tistih primerih, ko starši soglašate z obiskovanjem 3. izbirnega predmeta in v primerih, ko se odločite izkoristiti možnost oprostitve od vpisa k izbirnemu predmetu zaradi obiskovanja glasbene šole. V takšnem primeru je potrdilo o obiskovanju glasbene šole potrebno dostaviti najkasneje do 15. 9. 2021.

 V primeru, da ne bo dovolj prijav za oblikovanje skupine pri določenem izbirnem predmetu, bomo učence o tem obvestili in poskušali poiskati optimalno rešitev.

 V primeru težav pri oddajanju prijave smo vam vedno na voljo na elektronskem naslovu pomoc@os-franaerjavca.si, v zadevo/naslov e-pošte obvezno napišite ORGANIZACIJA POUKA. 

Klasičnih, papirnatih prijav k izbirnim predmetom NE bomo sprejemali.

Prijavnico za izbirni predmet je potrebno izpolniti najkasneje do 9. 4. 2021.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Vodstvo šole

 

 

Dostopnost