SLJ, DDP-SLJ – Zvonka Kajba

Učenci prejemajo gradivo za delo od doma neposredno s strani učiteljice po elektronski pošti oziroma kot sporočila v eAsistentu.

V kolikor gradiva niste prejeli ali pa imate kakršnokoli vprašanje, lahko pišete učiteljici na epošto zvonka.kajba@os-franaerjavca.si.

8. razred

25. 5. 2020 - 29. 5. 2020
18. 5. 2020 - 22. 5. 2020

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport

Šport Atletika – Visoki in nizki start

Šport Atletika – Tek na dolge proge

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 8.razred, 1. skupina -18.5.2020

MAT 8.razred, 4. skupina -20.5.2020

MAT 8.razred, 5. skupina -21.5.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -21.5.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -22.5.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 22.5.2020

ŽČZ, GEO – HELENA CIZEJ

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_18.-22.5.2020

ZCZ_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_18.-22.5.2020

ZGO, DKE – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 8. ABC Navodila za delo doma 9. teden

DKE 8. ABC Navodila za delo doma 9. teden

DKE 8. razredi – Utrjevanje_EVROPSKA UNIJA IN NJENE INSTITUCIJE

II2 – NINA MARTELANC

II2 8. razred 8. teden rešitve

II2 8. razred 9. TEDEN

BIO, KEM – BARBARA ARČON

BIO8_Poprava_cutila_in_preverjanje_18-29.5

KEM8_Poprava_preverjanja_18-22.5

TJA – VALENTINA BATAGELJ

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 9. teden, 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

8. C Do you remember what we did two years ago

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 8.r, 1. skupina, clothes; preverjanje znanja, 18-22.5.2020, 95-97. učna ura

MAT – MARJETA LISJAK

8B-3skupina-MAT-18-5-2020

8AB-2skupina-MAT-18-5-2020

8AB-2skupina-MAT-21-5-2020

8B-3skupina-MAT-20-5-2020

8B-3skupina-MAT-22-5-2020

8AB-2skupina-MAT-22-5-2020

ŠZZ – DUŠKA SUZIĆ

ŠZZ – 8. razred

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 8. razred, PREVERJANJE ZNANJA

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 9. teden

LUM – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 8.B LUM 18.5.2020

ŠZZ – DARINKA LAH

ŠPORT ZA ZDRAVJE 8. b – 9. teden

GUM – MILENA PRINČIČ

8.r.Franz Liszt

FIZ – KLEMEN LEBAN

FIZ 8. razred 9. teden

11. 5. 2020 - 15. 5. 2020

MAT – DOPOLNILNI POUK

8r-MAT-Dopolnilni-pouk

ŠZZ – DUŠKA SUZIĆ

ŠZZ – 8. razred

TJA – VALENTINA BATAGELJ

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 8. teden, 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

II2 – NINA MARTELANC

II2 8. razred 8. TEDEN

ŽČZ, GEO – HELENA CIZEJ

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_11.-15.5.2020

GEO_8.r_MEDMORSKA_AMERIKA_11.-15.5.2020

GEO_8.r_MEHIKA_11.-15.5.2020

ZCZ_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_11.-15.5.2020

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 8.r, 1. skupina, clothes, 11-15.5.2020, 92-94. učna ura

DKE – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

Institucije EU

DKE 8. ABC Navodila za delo doma 8. teden

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 8. ABC Navodila za delo doma 8. teden

MAT – MARJETA LISJAK

8AB-2skupina-11-5-2020

8B-3skupina-11-5-2020

8r_Ponovimo-o-krogu

8B-3skupina-MAT-13-5-2020

8AB-2skupina-MAT-14-5-2020

8AB-2skupina-12-5-2020

8B-3skupina-12-5-2020

8AB-2skupina-MAT-15-5-2020

8B-3skupina-MAT-15-5-2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 8.razred, 1. skupina -12.5.-15.5.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -12.5.2020

MAT 8.razred, 4. skupina -13.5.2020

MAT 8.razred, 5. skupina -14.5.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -15.5.2020

LUM, LS2 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 8.B LUM 11.5.2020

Učenje na daljavo 8.A in 8.C

LS2 12.5.2020 Učenje na daljavo 8.A LUM 12.5.2020

Učenje na daljavo 8.C LUM 14.5.2020

BIO – BARBARA ARČON

BIO8_Navodila_Cutilo_za_sluh_11-15.5.2020

BIO8_Navodila_Cutilo_za_sluh_11-15.5.2020

BIO8_Cutilo_za_sluh

KEM8_Jure_pripoveduje

KEM8_Navodila_Jure_pripoveduje-11-15.5

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 8. teden

ŠPO, ŠZZ – DARINKA LAH

8. a, b, c 8. teden

8. b, ŠZZ 8. teden

GUM – MILENA PRINČIČ

8. r.Chopin

FIZ – KLEMEN LEBAN

FIZ 8. razred 8. teden

SLJ – MOJCA BATIČ PKARABOT

Preverjanje znanja o glagolu – 8. razred

4. 5. 2020 - 8. 5. 2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

Projektno delo 8 – splošna navodila

Projektno delo 8 – podrobna navodila

Citiranje virov

Katero temo sem dobil

Projektno delo 8 – poročilo

Projektno delo 8 – ocenjevalni obrazec

ZGO 8. ABC Navodila za delo doma 7. teden

ZGO 8.A Učna ura 57 – UL_Nastanek Avstro-Ogrske

ZGO 8.B Učna ura 54 – UL_Nastanek Avstro-Ogrske

ZGO 8.B Učna ura 55 – UL_Slovenci v 2. polovici 19. stoletja

ZGO 8.C Učna ura 54 – UL_Nastanek Avstro-Ogrske

ZGO 8.C Učna ura 55- UL_Slovenci v 2. polovici 19. stoletja

DKE – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

DKE 8. ABC Navodila za delo doma 7. teden

MME – nadomešča JERNEJ FERJANČIČ

MME navodila

MME Miha Novak

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 8.razred, 1. skupina -5.5.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -4. in 5.5.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -4.5.2020

MAT 8.razred, 4. skupina -6.5.2020

MAT 8.razred, 5. skupina -7.5.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -7. in 8. 5.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -8.5.2020

II2 – NINA MARTELANC

II2 8 razred 7. teden

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 8.r 1. skupina pp Clothes

TJA 8.r, 1. skupina, clothes, 4-8.5.2020, 89-91. učna ura

MAT – MARJETA LISJAK

PREVERJANJE – REŠITVE

8AB-2skupina-MAT-4in5-5-2020

8r_Ponovimo-o-krogu

8B-3skupina-MAT-4in5-5-2020

8B-3skupina-MAT-6-5-2020

8AB-2skupina-7in8-5-2020

8B-3skupina-8-5-2020

ŠZZ – DUŠKA SUZIĆ

ŠZZ – 8. razred

ŠŽŽ, ŠPO – DARINKA LAH

8. b ŠZZ 7. teden

8. a, b, c 7. teden

GEO, ŽĆZ – HELENA CIZEJ

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_4.-8.5.2020

GEO_8.r_SREDNJA_AMERIKA_UVOD_4.-8.5.2020

ZCZ_8.r_POLARNA OBMOČJA_4.-8.5.2020

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 7. teden

TJA, 8. razred 2. in 3. skupina, navodila za ocenjevanje znnaja

BIO – BARBARA ARČON

BIO8_Navodila_Cutilo_vohinokus_4-8.5.2020

BIO8_Cutilo_za_voh_in_okus_4-8.5

LUM, LS2 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 8.B LUM 4.5.2020

Učenje na daljavo 8.A in 8.C LS2 5.5.2020

Učenje na daljavo 8.A LUM 5.5.2020

Učenje na daljavo 8.C LUM 7.5.2020

GUM – MILENA PRINČIČ

8.r.samospev

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Ocenjevanje pri predmetu Šport

KEM – BARBARA ARČON

KEM8_El._v_PS_utrjevanje-4-8.5

FIZ – KLEMEN LEBAN

FIZ 8. razred 7. teden

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

6., 7., 8. razred – navodila maj 2020

Vaje za utrjevanje zapisa

20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

II2 – NINA MARTELANC

II2 8. razred 6. teden

II2 8. razred 6. teden PREVERJANJE

BIO, KEM – BARBARA ARČON

BIO8_Izlocala_utrjevanje_20.4-24.4

KEM8_Halogeni in zlahtni_20.4-24.4

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 8.r, 1. skupina, Used to, 20.4.2020, 86. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, Used to, 21.4.2020, 87. učna ura

TJA 8.r 1. skupina pp Used to

TJA 8.r, 1. skupina, Used to, 24.4.2020, 88. učna ura

ŠZZ, ŠPO – DARINKA LAH

ŠPORT 8.a, b, c

šport za zdravje 8. b

LUM, LS2 – GORDANA ŠTUCIN

8R LUM – KOLIČINSKO (KVANTITATIVNO) NASPROTJE – PRIMERI IZDELKOV

Učenje na daljavo 8.B LUM 20.4.2020

Učenje na daljavo 8.A LUM 21.4.2020

Učenje na daljavo 8.A in 8.C LS2 21.4.2020

Učenje na daljavo 8.C LUM 23.4.2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -20.4.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -21. in 22. (23.) 4.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -24.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina – 20.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina – 21.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -23.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -24.4.2020

DKE, ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

DKE 8.ABC navodila za 6 teden

ZGO 8. razredi – navodila za 6. teden

ZGO 8.A Učna ura 55 – UL_Slovenci v letu 1848

ZGO 8.A Učna ura 56 DODATNO – UL_pomen leta 1848

ZGO 8.B Učna ura 52 – UL_Slovenci v letu 1848

ZGO 8.B Učna ura 53 DODATNO – UL_pomen leta 1848

ZGO 8.C Učna ura 52 – UL_Slovenci v letu 1848

ZGO 8.C Učna ura 53 DODATNO – UL_pomen leta 1848

MAT DOD – PRIPRAVE NA TEKMOVANJE – MARJETA LISJAK

DODATNI-8r_Priprave-tekmovanjeMAT

TJA – VALENTINA BATAGELJ

TJA 8. razred, 4. in 5. skupina, 6. teden, 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

TJA, 8. razred, 4. in 5. skupina Otzi, the iceman, resitve

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Šport 6. teden

SLJ- MOJCA BATIČ ŠKARABOT

8. razred – navodila – slovenščina 20. 4. 2020 Mojca Batič Škarabot

8. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Velika in mala začetnica

SAMOSTALNIK

ŠZZ – DUŠKA SUZIĆ

ŠZZ – 8. razred

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 6. teden

LUM – GORDANA ŠTUCIN

8R LUM – 8 – KOLIČINSKO NASPROTJE (1)

Učenje na daljavo 8.C LUM 23.4.2020

FIZ – KLEMEN LEBAN

FIZ 8. razred 6. teden

GUM – MILENA PRINČIČ

8.r., Vsi so prihajali

ŽČZ, GEO – HELENA CIZEJ

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_20.-24.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_UTRJEVANJE_ZNANJA_20.24.4.2020

GEO_8.r_KANADA_20.-24.4.2020

ZCZ_8.r_POLARNA OBMOČJA_20.-24.4.2020

MAT – MARJETA LISJAK

8AB-2skupina-MAT-21in23-4-2020

8B-3skupina-MAT-21in22-4-2020

14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

TJA – VALENTINA BATAGELJ

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 5. teden, 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020_

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 5. teden

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -14.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina – 14.4.2020

MAT 8.razred, 4. skupina -15.4.2020

MAT 8.razred, 5. skupina -16.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina – 17.4.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -17.4.2020

ŠZZ – DUŠKA SUZIĆ

ŠZZ – 8. razred

II2 – NINA MARTELANC

II2 8. razred 5. TEDEN

II 2 8. razred Rešitve 5. teden (NOVO! datum in ura 19. 4. 2020 19:30)

DKE, ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 8. razredi – navodilo 5. teden

DKE 8. RAZREDI – Utrjevanje finance in gospodarstvo

ZGO 8. razred Gradivo_Slovenci v Prešernovem času

ZGO 8.A Učna ura 54 – UL_Leto 1848

ZGO 8.AB VIDEOGRADIVO

ZGO 8.B Učna ura 50 – UL_Leto 1848

ZGO 8.C Učna ura 50 – UL_Slovenci v Prešernovem času

ZGO 8.C Učna ura 51 – UL_Leto 1848

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_14.-17.4.2020

GEO_8.r_ZDA_INDUSTRIJA_ENERGETIKA_14.-17.4.2020

GEO_8.r_ZDA_KMETIJSTVO_14.-17.4.2020

GEO_8.r_ZDA_OSNOVNI_PODATKI_14.-17.4.2020 (popravek, datum in ura 14. 4. 2020 9:00)

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport 5. teden

Šport 5. teden 1

Šport 5. teden 2

BIO, KEM – BARBARA ARČON

BIO8_Izlocala_14.4-17.4

KEM8_Nekovine_14.4-17.4

BIO_in_KEM_Navodila_za_Preverjanje_goFormative

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 8.r, 1. skupina, We used to be rivals, 14.4.2020, 84. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, Used to, 17.4.2020, 85. učna ura

ŠZZ, ŠPO – DARINKA LAH

8. a,b,c dekleta

šport za zdravje 8. b

GUM – MILENA PRINČIČ

8. r., Romantika, ponavljanje in utrjevanje

MAT – MARJETA LISJAK

8AB-2skupina-MAT-14-4-2020

8b-3skupina-MAT-14in15-4-2020

8AB-2skupina-MAT-16-4-2020

8AB-2skupina-MAT-17in20-4-2020

8B-3skupina-MAT-17in20-4-2020

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

8. razred – navodila – slovenščina 15. 4. 2020 – Mojca Batič Škarabot

8. razred – reklama

8. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Oglaševalsko besedilo

LS2, LUM – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 8.A in 8.C LS2 14.4.2020

Učenje na daljavo 8.A LUM 14.4.2020

8R LUM – 8 – KOLIČINSKO NASPROTJE

Učenje na daljavo 8.C LUM 16.4.2020

FIZ – KLEMEN LEBAN

FIZ 8. razred 5. teden

TIT – SIMON KRAGELJ, KLEMEN LEBAN

Kovine, sklop in naloge, 3. del

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE, PREVERJANJE ZNANJA Domače in prevzete besede

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE, PREVERJANJE ZNANJA Slogovno zaznamovane in slogovno nezaznamovane besede ter sleng

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE, PREVERJANJE ZNANJA Velika in mala začetnica

6. 4. 2020 - 10. 4. 2020

TJA – VALENTINA BATAGELJ

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 4. teden, 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

II2 – NINA MARTELANC

II2 8. razred 4. TEDEN

REŠITVE PRETEKLEGA TEDNA

II 2 8. razred Rešitve 1-3. teden

REŠITVE TEGA TEDNA

II 2 8. razred Rešitve 4. teden

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 6.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina – 6.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina – 7.4.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 7.4.2020

MAT 8.razred, 4. skupina – 8.4.2020

MAT 8.razred, 5. skupina – 9.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -9.4.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina -10.4.2020

MAT 8.razred, 1. skupina -10.4.2020

ŠZZ – DUŠKA SUZIĆ

ŠZZ – 8. razred

ZGO, DKE – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 8. ABC Navodila za delo doma 4. teden

ZGO 8. razred Gradivo_Slovenci v Prešernovem času

ZGO 8.A Učna ura 52 – DODATNO UL_nove ideje in nacionalna gibanja

ZGO 8.A Učna ura 53 – UL_Slovenci v Prešernovem času

ZGO 8.B Učna ura 48 – DODATNO UL_nove ideje in nacionalna gibanja

ZGO 8.B Učna ura 49 – UL_Slovenci v Prešernovem času

ZGO 8.C Učna ura 48 – UL_Dunajski kongres

ZGO 8.C Učna ura 49 – DODATNO UL_nove ideje in nacionalna gibanja

DKE 8. ABC – UL_utrjevanje globalizacija in trajnostni razvoj

GEO, ŽCZ – HELENA CIZEJ

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_6.-10.4.2020

GEO_8.r_ZDA_INDUSTRIJA_ENERGETIKA_6.-10.4.2020

GEO_8.r_ZDA_OSNOVNI_PODATKI_6.-10.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_2_DEL_6.-10.4.2020

ZCZ_8.r_POLARNA OBMOČJA_6.-10.4.2020

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport 4. teden

Šport 4 teden 1

Šport 4 teden 2

MAT – MARJETA LISJAK

8B-3skupina-MAT-6-4-2020

8ab-2skupina-MAT-6-4-2020

8b-3skupina-MAT-7-4-2020

8ab-2skupina-MAT-7-4-2020

8b-3skupina-MAT-8in10-4-2020

8ab-2skupina-MAT-9in10-4-2020

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 8.r, 1. skupina, past simle,continuous, 6.4.2020, 81. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, past simle,continuous, 7.4.2020, 82. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, listenig and reading comprehension, 10.4.2020, 83. učna ura

SLJ – MOJCA BATIČ ŠKARABOT

8. razred – razlaga – opis postopka

8. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Opis postopka

8. razred – veznik – preverjanje

8. razred – navodila – slovenščina 6. 4. 2020 – Mojca Batič Škarabot

8. razred – navodila – slovenščina 9. 4. 2020 – Mojca Batič Škarabot

8. razred – razlaga – nastanek naravnega pojava

8. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Razlaga nastanka naravnega pojava

8. razred – veznik – preverjanje – rešitve

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 4. teden

TIT – SIMON KRAGELJ

Motorji z notranjim izgorevanjem

BIO, KEM – BARBARA ARČON

BIO8_Bolezni_krvozilja_6-10.4

KEM8_Preh._el._in_polkovine_6-10.4

LUM, LS2 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 8.B LUM 6.4.2020

Učenje na daljavo 8.A in 8.C LS2 7.4.2020

Učenje na daljavo 8.A LUM 7.4.2020

8R LS2 – UMETNOST OBLIKOVANJA PROSTORA – SCENSKI PROSTOR

Učenje na daljavo 8.C LUM 9.4.2020

GUM – MILENA PRINČIČ

8. razred, Glasbeni deli opere (zbori)

PESEM SUŽNJEV

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede, str. 41-44

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE Z znanjem nad oblake, str. 49-51

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE Sleng, str. 45-48

SLJ 8.r.3.sk. POVZETEK Slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede

SLJ 8.r.3.sk. POVZETEK Sleng

MPZ – MILENA PRINČIČ

MPZ (8. 4. 2020)

MPZ, Loka in grad, 8.4.2020

Viharnik vrh gora

Vseslovensko petje s srci.1docx (1)

MPZ, 10. 4. 2020

Ptičje strašilo, 27.3.2020

FIZ – KLEMEN LEBAN

FIZ 8. razred 4. teden

30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

II2 – Nina Martelanc

II2 8. razred 3. TEDEN

DKE, ZGO – Angelika Koncut Žorž

DKE 8. razredi_UL_Globalizacija

DKE Gradivo_globalizacija

ZGO Pregled dosedanjega dela – 8. razredi

ZGO tedenska zadolžitev – 8.A razred

ZGO tedenska zadolžitev – 8.B razred

ZGO tedenska zadolžitev – 8.C razred

ŠPO – Aljaž Dolgan

Navodila Šport 3. teden

Šport 3 teden 1

Šport 3 teden 2

TJA – Valentina Batagelj

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 3. teden 30. 3. 2020 in 31. 3. 2020

ŠZZ – Duška Suzić

VAJE ZA ŠZZ – 8. razred 30.3. – 3.4.20

MAT – Alijana Winkler

MAT 8. razred, 1. skupina – 30.3.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 30.3.2020

MAT 8. razred, 1. skupina – 31.3.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 31.3.2020

MAT 8.razred, 4. skupina – 1.4.2020

MAT 8.razred, 5. skupina – 2.4.2020

MAT 8. razred, 1. skupina – 2.4.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 3.4.2020

MAT 8. razred, 1. skupina – 3.4.2020

MAT – Marjeta Lisjak

8ab-2skupina-MAT-30.3.2020

8b-3skupina-MAT-30.3.2020

8ab-2skupina-MAT-31.3.2020

8b-3skupina-MAT-31.3.2020

8b-3skupina-MAT-1.4.2020

8b-3skupina-MAT-1.4.2020-Resitve-1

8b-3skupina-MAT-1.4.2020-Resitve-2

8ab-2skupina-MAT-2.in3.4.2020

8b-3skupina-MAT-3-4-2020

TJA – Tanja Debenjak

TJA 8.r, 1. skupina, The Iceman, 30.3.2020, 78. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, past simle,continuous, 31.3.2020, 79. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, past simle,continuous, 3.4.2020, 80. učna ura

ŠPO – Darinka Lah

8. a, b, c razred dekleta

GEO – Helena Cizej

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_30.3.-3.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PODNEBNI_TIPI_IN_RASTLINSTVO_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PODNEBNI_DEJAVNIKI_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_1_DEL_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_2_DEL_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PONOVITEV_PODNEBJA_PREBIVALSTVA_RESITVE_30.3.-3.4.2020

BIO, KEM – Barbara Arčon

BIO8_navodila_30.3 – 3.4

KEM8_navodila_30.3 – 3.4

Rešitve preteklega tedna

KEM8_Resitve_Alkalijske_Zemeljskoa_kovine_27.3

BIO8_Resitve_Kri_srce_27.3

TJA – Polona Završnik

TJA, 8. razred, 2. in 3. skupina, 3. teden

LUM, LS2 – Gordana Štucin

Učenje na daljavo 8.B LUM 30.3.2020

Učenje na daljavo 8.A LUM 31.3.2020

Učenje na daljavo 8.A in 8.C LS2 31.3.2020

Učenje na daljavo 8.C LUM 2.4.2020

SLJ – Mojca Batič Škarabot

8. razred – navodila – slovenščina od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020- Mojca Batič Škarabot

MAT DDP – Marjeta Lisjak

8r_3.teden-Dodatni-pouk-MAT

GUM – Milena Prinčič

8. razred Opera drugače

GUM – Milena Prinčič

8. razred Opera drugače

MPZ – Milena Prinčič

Zemlja pleše-1., 2., 3. glas

MPZ, 3. 4. 2020

FIZ – Klemen Leban

FIZ 8. razred 3. teden

FIZ 8. razred 3. teden

23. 3. 2020 - 27. 3. 2020

ZGO – Angelika Koncut Žorž

 

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

ZGO 8.A Učna ura 48 – UL_Industrijska revolucija na Slovenskem

ZGO 8.A Učna ura 49 – UL_Dunajski kongres

ZGO 8.B Učna ura 44 – UL_Industrijska revolucija na Slovenskem

ZGO 8.B Učna ura 45 – UL_Dunajski kongres

ZGO 8.C Učna ura 44 – UL_kmetijstvo

ZGO 8.C Učna ura 45 – UL_Industrijska revolucija na Slovenskem

ZGO 8.A B C – Gradivo_industrijska revolucija na Slovenskem

DKE – Angelika Koncut Žorž

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

DKE 8.A, B, C – VIDEOGRADIVO_navodila

II2 – Nina Martelanc

II2 8. razred 2. TEDEN

TJA – Valentina Batagelj

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 23. 3. 2020

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 24. 3. 2020

TJA 8. razred 4. in 5. skupina, 27. 3. 2020

TJA – Tanja Debenjak

TJA 8.r, 1. skupina, The Iceman, 23.3.2020, 75. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, The Iceman, 24.3.2020, 76. učna ura

MAT – Alijana Winkler

MAT 8.razred- 1. skupina – 2.teden

MAT 8. razred 4. in 5. skupina – 2.teden

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 24.3.2020

MAT 8. razred, 1. skupina – 24.3.2020

MAT 8.razred, 4.skupina – 25.3.2020

MAT 8.razred, 5.skupina – 26.3.2020

MAT 8. razred, 1. skupina – 26.3.2020

MAT 8. razred, 1. skupina – 27.3.2020

MAT 8.razred, 4. in 5. skupina – 27.3.2020

GUM – Milena Prinčič

8. razred GUM 23.3.2020-27.3.2020

8.razred GUM

SLJ – Andreja Premrl Prosen

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE Pravopisna pravila, Velika in mala začetnica, str. 6-20

SLJ 8.r.3.sk. REŠITVE Ločila, str. 21-26

BIO – Barbara Arčon (popravek, datum in ura 23.3.2020 13:10)

BIO_8.r._DL_Srce_23-27.3.2020

BIO_8.r._DL_Srce_23-27.3.2020

BIO_8.r._Navodila_krvozilje_23-27.3.2020

BIO_8.r._DL_Kri_23-27.3.2020

MAT – Marjeta Lisjak

8b-3skupina-MAT-23.3.2020

8ab-2skupina-MAT-23.3.2020

8ab-2skupina-MAT-24.3.2020

8b-3skupina-MAT-24.3.2020

8b-3skupina-MAT-25.3.2020

8ab-2skupina-MAT-26.3.2020

8ab-2skupina-MAT-27.3.2020

8b-3skupina-MAT-27.3.2020

MAT DOD – priprave na tekmovanje MAT – Marjeta Lisjak

DOD-8r_Priprave-tekmovanjeMAT

TJA – Polona Završnik

TJA, 8. razred 2. in 3. skupina, 2. teden

ŠPO – Aljaž Dolgan

Navodila učencem pri predmetu Šport

Šport 6-9.razred 2.teden

Šport 6-9.razred 2.teden2

ŠPO – Darinka Lah

8. A, B, C, ŠPO, dekleta, 23. 3. – 27. 3. 2020

LUM, LS2 – Gordana Štucin

Učenje na daljavo 8.B LUM 23.3.2020

Učenje na daljavo 8.A LUM 24.3.2020

Učenje na daljavo 8A in 8.B LS2 24.3.2020

Učenje na daljavo 8.C LUM 26.3.2020

SLJ – Mojca Batič Škarabot

8. a, c in 8. c – 4. in 5. skupina 23.3.2020

Veznik – 8. razred

Domače branje Album 14-15-16 – 3. del – rešitve

Domače branje Album 14-15-16 – 1. del

Slovenščina 24. 3. 2020 – navodila – 8. razred

Veznik – rešitve iz delovnega zvezka – 8. razred

8. razred – navodila – slovenščina 25. 3. 2020 – Mojca Batič Škarabot

8. razred – razlaga – opravičilo

8. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Opravičilo

8. razred – navodila – slovenščina 27. 3. 2020 – Mojca Batič Škarabot

8. razred – razlaga – opis naprave

8. razred – rešitve iz delovnega zvezka – Opis naprave

ŽČZ, GEO – Helena Cizej

ZCZ_8.r_POLARNA OBMOČJA_2_23.-27.3.2020

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO__23.-27.3.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PONOVITEV_PODNEBJA_PREBIVALSTVA_23.-27.3.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_2_DEL_23.-27.3.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_1_DEL_23.-27.3.2020

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PONOVITEV_PODNEBJA_PREBIVALSTVA_23.-27.3.2020

KEM – Barbara Arčon

KEM8_navodila_23-27.3

SPH – Vilma Seražin Brus

SPH 7. in 8. raz škrobne jedi in navodila za delo

FIZ – Klemen Leban

FIZ 8. razred 2. teden

FIZ 8. razred 2. teden

TIT – Simon Kragelj

Elementi, ki omogočajo gibanje, vrtenje

Elementi, ki prenašajo gibanje, vrtenje

Obrazec za rezultate nalog

O kovinah skozi zgodovino
MPZ – Milena Prinčič

MPZ-2

 

16. 3. 2020 - 20. 3. 2020

SLJ – Mojca Batič Škarabot

Navodila 8 razred

Domače branje Album 14-15-16 – 1. del – rešitve

Domače branje Album 14-15-16 – 2. del

8 Slovenščina – delo doma za 20. 3. 2020

Domače branje Album 14-15-16 – 2. del – rešitve

Domače branje Album 14-15-16 – 3. del

TJA – Tanja Debenjak

TJA 8.r, 1. skupina, materials, 72. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, The Iceman, 73. učna ura

TJA 8.r, 1. skupina, The Iceman, 74. učna ura

TJA – Valentina Batagelj

Delo od doma v prvem tednu 8. razred – 4. in 5. skupina

Delo od doma v prvem tednu 8 – 4. in 5. skupina_petek

TJA – Polona Završnik

8. 2. in 3. skupina

MAT – Marjeta Lisjak

MAT-Delo-na-daljavo

MAT8-Naloge_1-teden

MAT8-Rešitve_1-teden

MAT-8AB-2in3skupina-1-teden

BIO, KEM – Barbara Arčon

Navodila_spletne_ucilnice

DL_Naravni izbor-brezov pedic

DL_Coronavirus19_UCENCI

POK, DOD (priprave na tekmovanje KEM) – Barbara Arčon

Navodila_POK

Navodila_DOD_Priprave_tekmovanjeKEM

Mehurcki_zbirka_poskusov

FIZ – Klemen Leban

Računanje gostote vode s kuhinjskimi pripomočki

Računanje gostote vode s kuhinjskimi pripomočki (word datoteka)

LUM – Gordana Štucin

Učenje na daljavo od 16.3.2020 naprej

8R LS2 – UPORABNA (INDUSTRIJSKA) GRAFIKA – 3 primer

8R LUM – 6 – TONSKO SLIKANJE – MODELACIJA – 2pr

8. razred Učenje na daljavo LUM in LS – 19.3.2020

II2 – Nina Martelanc

II2 8. razred 1. TEDEN

ZGO, DKE – Angelika Koncut Žorž

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

ZGO 8.A – Učna ura 46 – UL_kmetijstvo

ZGO 8.A – Učna ura 47 – Utrjevanje_18stoletje

ZGO 8.B Učna ura 42 – UL – INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

ZGO 8.B Učna ura 43 – UL_kmetijstvo

ZGO 8.C – Učna ura 42 – UL – Kapitalizem

ZGO 8.C Učna ura 43 – UL – INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

DKE 8.A,B,C – UL_Trajnostni razvoj

GEO, ŽČZ – Helena Cizej

GEO_8.r_ NAVODILO_ZA_DELO_PRVI_TEDEN

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_2_DEL

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PODNEBNI_TIPI_IN_RASTLINSTVO

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PREBIVALSTVO_1_DEL

GEO_8.r_ANGLOAMERIKA_PODNEBNI_DEJAVNIKI

ZCZ_8.r_POLARNA OBMOČJA_1