SLJ, DDP-SLJ, SLOT2 (slovenščina za tujce) – Zvonka Kajba

Učenci prejemajo gradivo za delo od doma neposredno s strani učiteljice po elektronski pošti oziroma kot sporočila v eAsistentu.

V kolikor gradiva niste prejeli ali pa imate kakršnokoli vprašanje, lahko pišete učiteljici na epošto zvonka.kajba@os-franaerjavca.si.

9. razred

 

18. 5. 2020 - 22. 5. 2020

MAT – DOPOLNILNI POUK

9r-MAT-Dopolnilni-pouk

II3 – NINA MARTELANC

II3 9. razred 8. TEDEN

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA, 9.r, 1. skupina, 11.-15.5.2020, Generation gap 92-94. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, pp Generation gap

TJA, 9.r, 1. skupina, UČNI LIST Generation gap

TJA, 9.r, 2. skupina, 11.-15.5.2020 describing people’s appearance 87.-89. učna ura

9. r 2. skupina pp describing character

TJA 9. r učni list describing people 1

TJA 9. r učni list describing people 2

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_11.-15.5.2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 9. ABC Navodila za delo doma 8. teden

MAT – MARJETA LISJAK

9A-3skupina-MAT-11-5-2020

9C-4skupina-MAT-11-5-2020

9r-Dopolnilni-pouk

9C-4skupina-MAT-13-5-2020

9A-3skupina-MAT-13-5-2020

9A-3skupina-MAT-14in15-5-2020

9C-4skupina-MAT-14in15-5-2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 11.5.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 13.5.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 14. in 15.5.2020

ŠPO, IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA – DARINKA LAH

9. a, b c, ODBOJKA IZBIRNO 8. teden

9. a, b, c 8. teden

KEM, POK – BARBARA ARČON

KEM9_KOS_utrjevanje_11-15.5

POK9_navodila-6-27.5

SLJ – PREMRL PROSEN ANDREJA

SLJ 9.r.1.+4.sk. Naslovi besedil

SLJ 9.r.1.+4.sk. Obdobja in pomembna dela

SLJ 9.r.1.+4.sk. Vrste besed

SLJ 9.r.1.+4.sk. Književniki in jezikoslovci

SLJ 9.r.1.+4.sk. REŠITVE, Književniki in jezikoslovci

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 9. razred, 3. in 4. skupina, 8. teden

LUM, LS3 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 12.5.2020

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 13.5.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 14.5.2020

FIZ, EZR – KLEMEN LEBAN

FIZ 9. razred 8. teden

EZR 9. razred 8. teden

11. 5. 2020 - 15. 5. 2020

MAT – DOPOLNILNI POUK

9r-MAT-Dopolnilni-pouk

II3 – NINA MARTELANC

II3 9. razred 8. TEDEN

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA, 9.r, 1. skupina, 11.-15.5.2020, Generation gap 92-94. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, pp Generation gap

TJA, 9.r, 1. skupina, UČNI LIST Generation gap

TJA, 9.r, 2. skupina, 11.-15.5.2020 describing people’s appearance 87.-89. učna ura

9. r 2. skupina pp describing character

TJA 9. r učni list describing people 1

TJA 9. r učni list describing people 2

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_11.-15.5.2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 9. ABC Navodila za delo doma 8. teden

MAT – MARJETA LISJAK

9A-3skupina-MAT-11-5-2020

9C-4skupina-MAT-11-5-2020

9r-Dopolnilni-pouk

9C-4skupina-MAT-13-5-2020

9A-3skupina-MAT-13-5-2020

9A-3skupina-MAT-14in15-5-2020

9C-4skupina-MAT-14in15-5-2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 11.5.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 13.5.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 14. in 15.5.2020

ŠPO, IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA – DARINKA LAH

9. a, b c, ODBOJKA IZBIRNO 8. teden

9. a, b, c 8. teden

KEM, POK – BARBARA ARČON

KEM9_KOS_utrjevanje_11-15.5

POK9_navodila-6-27.5

SLJ – PREMRL PROSEN ANDREJA

SLJ 9.r.1.+4.sk. Naslovi besedil

SLJ 9.r.1.+4.sk. Obdobja in pomembna dela

SLJ 9.r.1.+4.sk. Vrste besed

SLJ 9.r.1.+4.sk. Književniki in jezikoslovci

SLJ 9.r.1.+4.sk. REŠITVE, Književniki in jezikoslovci

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 9. razred, 3. in 4. skupina, 8. teden

LUM, LS3 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 12.5.2020

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 13.5.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 14.5.2020

FIZ, EZR – KLEMEN LEBAN

FIZ 9. razred 8. teden

EZR 9. razred 8. teden

4. 5. 2020 - 8. 5. 2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

Projektno delo 9 – splošna navodila

Projektno delo 9 – podrobna navodila

Citiranje virov

Katero temo sem dobil

Projektno delo 9 – poročilo

Projektno delo 9 – ocenjevalni obrazec

ZGO 9. ABC Navodila za delo doma 7. teden

ZGO 9.A Učna ura 55 in 56 – VIDEOGRADIVO Osamosvojitvena vojna_navodila

ZGO 9.B Učna ura 57 – VIDEOGRADIVO Osamosvojitvena vojna_navodila

ZGO 9.B Učna ura 58 – UL_Utrjevanje Vojna za osamosvojitev

ZGO 9.C Učna ura 54 in 55 – VIDEOGRADIVO Osamosvojitvena vojna_navodila

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA, 9.r, 2. skupina, 4.-8.5.2020 describing people’s appearance 84.-86. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, 4.-8.5.2020, Generation gap 89-91. učna ura

II3 – NINA MARTELANC

II3 9. razred 7. teden

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 4. in 6.5.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 8.5.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 7.5.2020

MAT – MARJETA LISJAK

9C-4skupina-MAT-4in6-5-2020

9A-3skupina-MAT-4in6-5-2020

9A-3skupina-MAT-7in8-5-2020

9C-4skupina-MAT-7in8-5-2020

9R-REŠITVE-DL

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_4.-8.5.2020

9_r_NAVODILA_ZA_PONOVITVENI_KVIZ_4.-8.5.2020

GEO_9.r_PREDALPSKA_SLOVENIJA_ZAHODNO_PREDALPSKO_HRIBOVJE_4.-8.5.2020

ŠPO, IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA – DARINKA LAH

9. a,b, c IZBRANI ŠPORT 7. teden

9. a, b, c 7. teden

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 9. razred, 3. in 4. skupina, 7. teden

TJA, 9. razred, 3. in 4. skupina, navodila za ocenjevanje znanja

KEM – BARBARA ARČON

KEM9_Polisaharidi_4-8.5

BIO – BARBARA ARČON

BIO9_Fosili_4-15.5

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Ocenjevanje pri predmetu Šport

GUM – MILENA PRINČIČ

9.r. Muzikal

LUM, LS3 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 5.5.2020

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 6.5.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 7.5.2020

EZR, FIZ – KLEMEN LEBAN

EZR 9. razred 7. teden

FIZ 9. razred 7. teden

FIZ 9. razred 7. teden

20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

II3 – NINA MARTELANC

II3 9. razred 6. teden

II3 9. razred 6. teden PREVERJANJE

KEM, BIO – BARBARA ARČON

KEM9_Mono_Disaharidi_utrjevanje_20-24.4

BIO9_homologija_in_analogija_21.4-24.4

ŠPO, IZBRANI ŠPORT ODBOJKA – DARINKA LAH

odbojka izbirno 9.a, b, c

ŠPORT 9.a, b, c

LUM – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 21.4.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 23.4.2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 20.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 22.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 23.4.2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 9. razredi – navodila za 6. teden

ZGO 9.A Učna ura 53 – DODATNO UL_Meje po 2. sv vojni

ZGO 9.A Učna ura 54 – UL_Osamosvojitev Slovenije

ZGO 9.B Učna ura 55 – UL_Osamosvojitev Slovenije

ZGO 9.B Učna ura 56 in 57 – VIDEOGRADIVO Osamosvojitvena vojna_navodila

ZGO 9.C Učna ura 52 – UL_Oblast prevzame Komunistična partija

ZGO 9.C Učna ura 53 – UL_Osamosvojitev Slovenije

MAT – MARJETA LISJAK

9A-3skupina-MAT-20in22-4-2020 (popravek, datum in ura 20. 4. 2020 8:25)

9C-4skupina-MAT-20-4-2020

9C-4skupina-MAT-22-4-2020

9C-4skupina-23-4-2020 rešitve

9A-3skupina-MAT-23-4-2020

9C-4skupina-MAT-23in24-4-2020

9A-3skupina-MAT-24-4-2020

9C-4skupina-MAT-24-4-2020

MAT DOD – PRIPRAVE NA TEKMOVANJE – MARJETA LISJAK

DODATNI-9r_Priprave-tekmovanjeMAT

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Šport 6. teden

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 9. 3. in 4. skupina, 6. teden

GUM – MILENA PRINČIČ

9.r., George Gershwin

Obvestilo 24. 4. 2020

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_20.-24.4.2020

GEO_9.r_ALPSKA_SLOVENIJA_UTRJEVANJE_ZNANJA_20.24.4.2020

GEO_9.r_ALPSKE_POKRAJINE_VARSTVO_NARAVE_20.-24.4.2020

GEO_9.r_PREDALPSKE_POKRAJINE_OBSEG_DELITEV_20.-24.4.2020

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA 9. r učni list describing people 1

TJA 9. r učni list describing people 2

TJA, 9.r, 1. in 2 skupina, 22. 4. 2020, preverjanje znanja

TJA, 9.r, 1. skupina, 23. 4. 2020, describing people 88. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 23. 4. 2020, 24. 4. 2020 describing people’s appearance 82.,83. učna ura

TJA 9. r 2. skupina pp DESCRIBING PEOPLE

LS3 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 22.4.2020

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

SLJ 9.r. 1.sk. srečanje na ZOOM-u v petek, 24. 4. 2020

SLJ 9.r. 4.sk. srečanje na ZOOM-u v petek, 24. 4. 2020

EZR – KLEMEN LEBAN

EZR 9. razred 6. teden

14. 4. 2020 - 17. 4. 2020

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_14.-17.4.2020

GEO_9.r_ALPSKE_POKRAJINE_GOSPODARSTVO_14.-17.4.2020

GEO_9.r_ALPSKE_POKRAJINE_VARSTVO_NARAVE_14.-17.4.2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 9. razredi – navodilo 5. teden

ZGO 9.A Učna ura 52 – UL_Oblast prevzame Komunistična partija

ZGO 9.B Učna ura 53 – UL_Oblast prevzame Komunistična partija

ZGO 9.B Učna ura 54 – DODATNO UL_Meje po 2. sv vojni (popravek, datum in ura 14. 4. 2020 9:05)

ZGO 9.C Učna ura 50 – UL_konec vojne

ZGO 9.c Učna ura 51 – DODATNO UL_Meje po 2. sv vojni (popravek, datum in ura 14. 4. 2020 9:05)

II3 – NINA MARTELANC

II3 9. razred 5. TEDEN

II 3 9. razred Rešitve 5. teden (NOVO! datum in ura 19. 4. 2020 19:30)

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 9. 3. in 4. skupina, 5. teden

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport 5. teden

Šport 5. teden 1

Šport 5. teden 2

BIO, KEM – BARBARA ARČON

BIO9_Vrste_14.4-17.4

KEM9_OH_14.4-17.4

BIO_in_KEM_Navodila_za_Preverjanje_goFormative

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA, 9.r, 1. skupina, 15. 4. 2020, describing people’s appearance 84. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 15. 4. 2020, future time clauses, 78. učna ura

TJA 9.r 1. in 2. skupina POPRAVEK

TJA, 9.r, 2. skupina, 16. 4. 2020, future time clauses, 79. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 17. 4. 2020, future time clauses, 80. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, 16. 4. 2020, describing people’s character 85.,86. učna ura

9. r 1. skupina pp describing character

ŠPO, IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA – DARINKA LAH

9. a,b,c dekleta

odbojka izbirni šport 9. a, b, c

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

SLJ 9.r.1.+4.sk. 5. TEDEN, OBRAZEC ZA REŠITVE, PREVERJANJE ZNANJA

SLJ 9.r.1.+4.sk. 5. TEDEN, PREVERJANJE ZNANJA

SLJ 9.r.1.+4.sk. 5. TEDEN, IZPOLNJEN OBRAZEC ZA REŠITVE, PREVERJANJE ZNANJA

SLJ 9.r.1.+4.sk. 5. TEDEN, REŠITVE, PREVERJANJE ZNANJA

GUM – MILENA PRINČIČ

9. r., ZaČetki jazz glasbe

LUM, LS3 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 14.4.2020

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 15.4.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 16.4.2020

MAT – MARJETA LISJAK

9C-4skupina-MAT-15-4-2020

9A-3skupina-MAT-15-4-2020

9A-3skupina-MAT-16-4-2020

9C-4skupina-MAT-16-4-2020

9.a 3. SKUPINA REŠITVE

9A-3skupina-MAT-17-4-2020

9C-4skupina-MAT-17-4-2020

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 15.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 16.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 17.4.2020

GUM – MILENA PRINČIČ

Spoštovani učenci, starši-15. 4. 2020

FIZ, EZR – KLEMEN LEBAN

FIZ 9. razred 5. teden

6. 4. 2020 - 10. 4. 2020

II3 – NINA MARTELANC

II3 9. razred 4. TEDEN

REŠITVE PRETEKLEGA TEDNA

II 3 9. razred Rešitve 1-3. teden

REŠITVE TEGA TEDNA

II 3 9. razred Rešitve 4. teden

EZR, FIZ – KLEMEN LEBAN

EZR 9. razred 3. teden

FIZ 9. razred 4. teden

FIZ 9. razred 4. teden

EZR 9. razred 4. teden

MAT – ALIJANA WINKLER

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 6.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 8.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina -9.4.2020

ZGO – ANGELIKA KONCUT ŽORŽ

ZGO 9. ABC Navodila za delo doma 4. teden

ZGO 9.A Učna ura 50 – DODATNO UL_Razvijanje ljudske oblasti

ZGO 9.A Učna ura 51 – UL_konec vojne

ZGO 9.B Učna ura 51 – DODATNO UL_Razvijanje ljudske oblasti

ZGO 9.B Učna ura 52 – UL_konec vojne

ZGO 9.C Učna ura 48 – UL_Kakšno je bilo življenje med vojno

ZGO 9.C Učna ura 49 – DODATNO UL_Razvijanje ljudske oblasti

GEO – HELENA CIZEJ

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_6.-10.4.2020

GEO_9.r_ALPSKE POKRAJINE_POSELITEV_KMETIJSTVO_6.-10.4.2020

GEO_9.r_ALPSKE_POKRAJINE_RASTLINSTVO__6.-10.4.2020

ALPSKE POKRAJINE_POVRSJE_RESITVE__30.3.-3.4.2020

ŠPO – ALJAŽ DOLGAN

Navodila Šport 4. teden

Šport 4 teden 1

Šport 4 teden 2

MAT – MARJETA LISJAK

9A-3skupina-MAT-25.3.2020 (dopolnjeno, datum in ura 6. 4. 2020 14.20)

9A-3skupina-MAT-6-4-2020

9C-4skupina-MAT-6-4-2020 (popravek, datum in ura 6. 4. 2020 14:20)

9C-4skupina-MAT-8-4-2020

9A-3skupina-MAT-8-4-2020

9A-3skupina-MAT-9in10-4-2020

9C-4skupina-MAT-9in10-4-2020

TJA – TANJA DEBENJAK

TJA, 9.r, 1. skupina, 6. 4. 2020, 8.4.2020, describing people’s appearance 81. ,82. učna ura

pp DESCRIBING PEOPLE 9.r 1. skupina

TJA, 9.r, 2. skupina, 8. 4. 2020, future time clauses, 75. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 9. 4. 2020, future time clauses, 76. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 10. 4. 2020, future time clauses, 77. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, 9. 4. 2020, describing people’s appearance 83. učna ura

SLJ – ANDREJA PREMRL PROSEN

SLJ 9.r.1.+4.sk. 4. TEDEN, Vaje iz učbenika, Priredno in podredno zložena poved

SLJ 9.r.1.+4.sk. 4. TEDEN, REŠITVE Vaje iz iučbenika, Priredno in podredno zložena poved

KEM, BIO – BARBARA ARČON

KEM_9_Mila_6-10.4

BIO9_Vzajemna_evolucija_6.4-10.4

GUM – MILENA PRINČIČ

9 Pritrkovanje

ŠPO, IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA – DARINKA LAH

odbojka izbirno 9. a, B,c

ŠPORT 9. a, B,c

LUM, LS3 – GORDANA ŠTUCIN

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 7.4.2020

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 8.4.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 9.4.2020

TJA – POLONA ZAVRŠNIK

TJA, 9. 3. in 4. sk., 4. teden

MPZ – MILENA PRINČIČ

MPZ (8. 4. 2020)

MPZ, Loka in grad, 8.4.2020

Viharnik vrh gora

Vseslovensko petje s srci.1docx (1)

MPZ, 10. 4. 2020

Ptičje strašilo, 27.3.2020

30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

II3 – Nina Martelanc

II3 9. razred 3. TEDEN

ZGO – Angelika Koncut Žorž

ZGO Pregled dosedanjega dela – 9. razredi

ZGO 9. razred Gradivo_Kakšno je bilo življenje med vojno

ZGO 9.A Učna ura 49 – UL_Kakšno je bilo življenje med vojno

ZGO 9.B Učna ura 49 – UL_Kakšno je bilo življenje med vojno – kopija

ZGO 9.C Učna ura 46 – UL_državljanska vojna

ZGO tedenska zadolžitev – 9.A razred

ZGO tedenska zadolžitev – 9.B razred

ZGO tedenska zadolžitev – 9.C razred

ŠPO – Aljaž Dolgan

Navodila Šport 3. teden

Šport 3 teden 1

Šport 3 teden 2

MAT – Alijana Winkler

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 30.3.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 1.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 2.4.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 3.4.2020

MAT – Marjeta Lsijak

9A-3skupina-MAT-30.3.2020

9C-4skupina-MAT-30.3.2020

9A-3skupina-MAT-1.4.2020

9C-4skupina-MAT-1.4.2020

9A-3skupina-MAT-2.4.2020

9C-4skupina-MAT-2.in3.4.2020

9A-3skupina-MAT-3-4-2020

TJA – Tanja Debenjak

TJA, 9.r, 1. skupina, 30. 3. 2020, 3. teden, Future time clauses, 78. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, 1. 4. 2020, 2. 4. 2020, 3. teden, Future time clauses, 79. ,80. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 1. 4. 2020, future time clauses, 72. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 2. 4. 2020, future time clauses, 73. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 3. 4. 2020, future time clauses, 74. učna ura

ŠPO – Darinka Lah

9. a, b, c razred dekleta

GEO – Helena Cizej

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO__30.3.-3.4.2020

GEO_9.r_DINARSKOKRASKA_SLOVENIJA_POSELITEV_GOSPODARSTVO_30.3.-3.4.2020

GEO_9.r_PODZEMELJSKI_KRASKI_POJAVI_RESITVE_30.3.-3.4.2020

GEO_9.r_POVRSINSKI_KRASKI_POJAVI_RESITVE_30.3.-3.4.2020

BIO, KEM – Barbara Arčon

BIO9_navodila_30.3 – 3.4

KEM9_navodila_30.3 – 3.4

Rešitve preteklega tedna

KEM9_Resitve_Mascobe_27.3

BIO9_Resitve_raznolikost_prilagoditve_27.3.2020 (popravek, datum in ura 1. 4. 2020 11:20)

GUM – Milena Prinčič

Marij Kogoj, 9. razred

MAT DDP – Marjeta Lisjak

9r_3.teden-Dodatni-pouk-MAT

LUM, LS3 – Gordana Štucin

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 31.3.2020

9R LS3 – PROSTORSKO OBLIKOVANJE – KIP IN AMBIENT

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 1.4.2020

Učenje na daljavo 9.A LUM 2.4.2020

9R LUM – 5 – ZRAČNA PERSPEKTIVA – POKRAJINA Z DREVJEM – 3 primer

MPZ – Milena Prinčič

Zemlja pleše-1., 2., 3. glas

MPZ, 3. 4. 2020

TJA – Polona Završnik

TJA, 9. 3. in 4. sk., 3. teden

FIZ – Klemen Leban

FIZ 9. razred 3. teden

POK – Barbara Arčon

POK9_navodila_25.3-1.4

SLJ – Andreja Premrl Prosen

SLJ 9.r.1.+4.sk. 3. TEDEN, Vaje za utrjevanje snovi (stavčni členi, odvisniki, priredja)

SLJ 9.r.1.+4.sk. 3. TEDEN, REŠITVE Vaje za utrjevanje (stavčni členi, odvisniki, priredja)

EZR – Klemen Leban

EZR 9. razred 3. teden

23. 3. 2020 - 27. 3. 2020

ZGO – Angelika Koncut Žorž

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

ZGO 9.A Učna ura 46- UL_osvobodilna vojna

ZGO 9.A Učna ura 47- UL_državljanska vojna

ZGO 9.B Učna ura 47- UL_državljanska vojna

ZGO 9.C Učna ura 44 – UL_Aprilska vojna v Sloveniji

ZGO 9.C Učna ura 45- UL_osvobodilna vojna

ZGO 9.B Učna ura 48 – VIDEOGRADIVO_navodila

II3 – Nina Martelanc

II3 9. razred 2. TEDEN

II3 9. razred 2. TEDEN CRUCIVERBA ABBIGLIAMENTO

II3 9. razred 2. TEDEN UL VESTITI E ACCESSORI II3 9. razred 2. TEDEN

TJA – Tanja Debenjak

TJA, 9.r, 1. skupina, 23. 3. 2020, Future time clauses, 75. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 25. 3. 2020, First conditional, 69. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, 25. 3. 2020, Future time clauses, 76. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, 26. 3. 2020, Future time clauses, 77. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, 26. 3. 2020,We need a holiday, 70. učna ura

MAT – Alijana Winkler

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 2.teden

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 25.3.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 26.3.2020

MAT 9.raz. – 1. in 2. skupina – 27.3.2020

GUM – Milena Prinčič

9. razred GUM 23.3.2020-27.3.2020

SLJ – Andreja Premrl Prosen

SLJ 9.r.1.+4. sk. REŠITVE Ponovitev snovi o podredno zloženi povedi, odvisniki

SLJ 9.r.1.+4. sk. REŠITVE Ponovitev snovi o stavčnih členih

SLJ 9.r.1.+4.sk. Priredna zveza stavkov

KEM – Barbara Arčon

KEM_9_Navodila_23-27.3

ŠPO – Aljaž Dolgan

Navodila učencem pri predmetu Šport

Šport 6-9.razred 2.teden

Šport 6-9.razred 2.teden2

MAT – Marjeta Lisjak

9A-3skupina-MAT-23.3.2020

9A-3skupina-23.3.2020-Priloga_PRIZME (popravek, datum in ura objave 23.3.2020 11:50)

9c-4skupina-MAT-23.3.2020

9C-4skupina-PRILOGA-23.3.2020

9c-4skupina-MAT-25.3.2020

9c-4skupina-MAT-26.3.2020

9A-3skupina-MAT-26.3.2020

9A-3skupina-MAT-27.3.2020

9c-4skupina-MAT-27.3.2020

MAT DODO – priprave na tekmovanje MAT – Marjeta Lisjak

DOD-9r_Priprave-tekmovanjeMAT

ŠPO – Darinka Lah

9. A, B, C, ŠPO, dekleta, 23. 3. – 27. 3. 2020

LUM, LS3 – Gordana Štucin

Učenje na daljavo 9.B in 9.C LUM 24.3.2020

Učenje na daljavo 9ABC LS3 (1. in 2.skupina) 25.3.2020

9R LS3 – PLAKAT

Učenje na daljavo 9.A LUM 26.3.2020

FIZ, EZR – Klemen Leban

FIZ 9. razred 2. teden

FIZ 9. razred 2. teden

EZR 9. razred 2. teden

GEO – Helena Cizej

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO__23.-27.3.2020

GEO_9.r_ALPSKE POKRAJINE_POVRSJE_23.-27.3.2020

GEO_9.r_ALPSKE_POKRAJINE_LEGA IN DELITEV_23.-27.3.2020

BIO – Barbara Arčon

BIO9_navodila_23-27.3

TJA – Polona Završnik

TJA, 9. 3. in 4. sk., 2. teden
MPZ – Milena Prinčič

MPZ-2

16. 3. 2020 - 20. 3. 2020

TJA – Tanja Debenjak

TJA, 9.r, 1. skupina, Future time clauses, 72. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, Future time clauses, 73. učna ura

TJA, 9.r, 1. skupina, Future time clauses, 74. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, First conditional, 66. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, Second conditional, 67. učna ura

TJA, 9.r, 2. skupina, Second conditional, 68. učna ura

TJA – Polona Završnik

9. 3. in 4. skupina

Navodilo za opis teme

MAT – Marjeta Lisjak

MAT-Delo-na-daljavo

MAT-9AC-3in4skupina-1-teden

BIO, KEM – Barbara Arčon

Navodila_spletne_ucilnice

DL_Naravni izbor-brezov pedic

DL_Coronavirus19_UCENCI

POK, DOD (priprave na tekmovanje KEM) – Barbara Arčon

Navodila_POK

Navodila_DOD_Priprave_tekmovanjeKEM

Mehurcki_zbirka_poskusov

FIZ – Klemen Leban

Kuhinjski grenik za vodo kot merilnik specifične toplote vode

Kuhinjski grenik za vodo kot merilnik specifične toplote vode 2

LUM – Gordana Štucin

Učenje na daljavo od 16.3.2020 naprej

9R LS3 – ZAPOREDNI (SUKCESIVNI) IN SOČASNI (SIMULTANI) KONTRAST

9R LUM – 4 – BARVNO (KOLORISTIČNO) SLIKANJE – MODULACIJA – PORTRET

9. razred Učenje na daljavo LUM in LS – 19.3.2020

SLJ – Andreja Premrl Prosen

9.r.1.+4. sk. REŠITVE Potopis

9.r.1.+4. sk. REŠITVE Vaje za ponovitev stare snovi

II3 – Nina Martelanc

II3 9. razred 1. TEDEN

EZR – Klemen Leban

Robotika z elektroniko

ZGO – Angelika Koncut Žorž

NAVODILA ZA ODKLEPANJE DOKUMENTOV IZ ZGODOVINE IN DKE

ZGO 9.A Učna ura 44- UL _Utrjevanje Slovenci med obema vojnama

ZGO 9.A Učna ura 45 – UL_Aprilska vojna v Sloveniji

ZGO 9.B Učna ura 45- UL _Utrjevanje Slovenci med obema vojnama

ZGO 9.B Učna ura 46- UL_osvobodilna vojna

ZGO 9.C Učna ura 42 – UL – Življenje Slovencev med obema vojnama

ZGO 9.C Učna ura 43- UL _Utrjevanje Slovenci med obema vojnama

GEO – Helena Cizej

GEO_9.r_ NAVODILO_ZA_DELO_PRVI_TEDEN

GEO_9.r_POVRSINSKI_KRASKI_POJAVI

GEO_9.r_PODZEMELJSKI_KRASKI_POJAVI

GEO_9.r_DINARSKOKRASKA_SLOVENIJA_POSELITEV_GOSPODARSTVO