Urejanje profilov eAsistent – nadaljujemo z urejanjem

Se nadaljuje, dokler ne uredimo vseh uporabnikov eAsistenta.

Spoštovani starši!

S strani eAsistena smo prejeli obvestilo, da približno polovica staršev, ki so uporabniki oziroma imajo uporabniški profil na eAsistentu, še ni potrdilo svojih podatkov s kodo GDPR.

V ta namen, vas bosta od srede do petka poklicala učitelja podaljšanega bivanja za 4. in 5. razrede naše šole, ki vas bosta po telefonu vodila skozi postopek potrditve osebnih podatkov.

Starše učencev na razredni stopnji bo poklicala ga. Polona Žerovec, v dopoldanskem času med 9. in 10.30 uro in v popoldanskem času med 16.30 in 18. uro. Ob klicu boste potrebovali računalnik z dostopom do interneta in spletne strani eAsistenta ter vaše uporabniške podatke, da se boste lahko prijavili. Učitelja vas bosta vodila skozi postopek in sporočila varnostno kodo, ki jo boste vnesli in s tem potrdili vaše osebne podatke v profilih uporabnikov eAsistena. Postopek se v času šolanja vaših otrok uredi samo enkrat, res pa je, da nadaljnje spremembe vaše epošte in/ali telefonske številke od tega dne naprej lahko urejate le še sami, saj administratorji eAsistenta nimajo več dostopa do urejanja teh podatkov.

Za starše učencev predmetne stopnje se še dogovarjamo za ustrezen termin (predvideno v dopoldanskem času med 9. in 11. uro in v popoldanskem času med 16.30 in 18.30 uro), poklical pa vas bo g. Vladimir Zelenjak.

V primeru, da ob klicu ne boste utegnili urediti tega postopka, se seveda lahko dogovorite za ustreznejši termin.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Za morebitna vprašanja na to temo, smo vam na voljo iz tajništva na daljavo in elektronskem naslovu tajnistvo@os-franaerjavca.si.

Nataša Penko, tajnik VIZ

Preverite, ali mate potrjen profil uporabnika eAsistenta

 

 

Če imate ob vašem imenu in priimku zelen krog s kljukico – kot prikazuje rdeča puščica na zgornji sliki, je vaš profil urejen, zato zgornje sporočilo vzamete za brezpredmetno.

Vpis v srednje šole in dijaške domove 2020/2021

Vsako leto, predvidoma v januarju, na pristojnem ministrstvu pripravijo in objavijo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 in prekinitve upravnih postopkov, bo vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 nekoliko drugačen. Objavljamo vse okrožnice in sklepe, ki smo jih na to temo prejeli:

Okrožnica pristojnega ministrstva v zvezi z novim rokovnikom za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Sklep o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in obveznosti na področju vpisa v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

Rokovnik za vpis v srednje šole

Sklep o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in obveznosti na področju vpisa v dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Rokovnik za vpis v dijaške domove

Ocenjevanje – šola na domu

Spoštovani starši, dragi učenci.

Ob koncu 6. tedna šolanja na daljavo postajajo naši izzivi vedno večji. Učitelji, učenci in tudi vi smo se sedaj znašli pred še enim, preverjanjem in ocenjevanjem.
V aprilu so učitelji preverjali do sedaj pridobljeno znanje, z učenci so preizkušali različne načine preverjanja in ocenjevanja, ki so prilagojeni trenutni situaciji. Nekateri učitelji so znanje ocenjevali že tudi v aprilu, če je bilo tako prej dogovorjeno,.
Veliko učiteljev od 1. do 9. razreda ima stik z učenci preko video klicev ali videokonferenc, kar je v dani situaciji ena izmed boljših rešitev za pouk na daljavo.

Kot ste izvedeli že iz medijev, smo šole iz MIZŠ prejeli Sklep o ukrepih za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20. Ta med drugim vsebuje naslednje pomembne stvari:
• Nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda letos ne bo.
• V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
• Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
• Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.
Priporočeno je tudi, da pri določanju zaključne ocene učitelj izhaja pretežno iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

V tej zaključni fazi izobraževanja na daljavo je še toliko bolj pomembno, da spremljate delo svojega otroka in preverite, ali je v stiku z vsemi učitelji, ki ga poučujejo, ali se jim je javil preko e-pošte, telefona, video klica ali po kakršni koli drugi poti. Pri mlajših učencih ste verjetno v stiku z učitelji seveda tudi vi, starši.

Zavedati se moramo, da bo ocenjevanje potekalo nemoteno samo, če bodo učitelji v stalnem stiku s svojimi učenci, kajti le tako jim bodo lahko dajali navodila in jih usmerjali po najboljši poti do želenega rezultata.
Upoštevajte, da morajo učenci svoje izdelke pošiljati učiteljem na vnaprej dogovorjen način.
Vsak učitelj bo učence sam seznanil, kako in kdaj bo potekalo preverjanje in ocenjevanje znanja. Poskrbeli bomo, da bodo učenci pravočasno obveščeni, kdaj bodo morali oddati posamezne izdelke, naloge, odgovore … Seveda pa je pri tem njihova (ali vaša) odzivnost nujna.

V naslednjem tednu so po šolskem koledarju počitnice, ki naj bodo res namenjene počitku, da se bomo vsi pripravili na zaključno dejanje. Učenci naj dokončajo stvari, za katere do sedaj morebiti ni bilo časa.
Prvi teden po počitnicah, od 4.5. do 8.5. 2020, bomo na šoli naredili razpored preverjanj po predmetih in posameznih učencih. Z ocenjevanjem bomo začeli 11.5. 2020 razen tam, kjer je bilo preverjanje in ocenjevanje napovedano in dogovorjeno že prej.

Ta trenutek še ne vemo, koliko časa bo pouk še potekal na ta način in mogoče se bodo v tem času pojavile nove težave. Prosim vas, da se s tem ne mučite sami, ampak da to čim prej sporočite razredniku vašega otroka, svetovalnim delavkam ali meni osebno. S skupnimi močmi bomo uspešnejši.

Vem in verjamem, da bomo skupaj zmogli. Za dobro naših otrok.

Lepe počitnice vam želim,
Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnatelja

Žejni planet

Naš modri planet, je najbolj čudovito možno okolje. Njegovo življenje je naše življenje. Njegova prihodnost je naša prihodnost.
(Dalaj Lama)

22. april je svetovni dan Zemlje. Z ohranjanjem okolja poskrbimo, da bo tudi naša prihodnost čudovita.
Ob tej priložnosti je Arnes, skupaj s sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, slovenskim šolam in fakultetam omogočil brezplačen ogled filma Žejni svet režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 90-minutno potovanje okoli sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za preživetje človeka – vodo.
Dokumentarec je zgrajen na množici srečanj z ljudmi v Evropi, Afriki, Aziji in Ameriki, ki delajo in izumljajo z namenom, da vodo pripeljejo do ljudi, ki jo potrebujejo, da jo pametneje porabljajo, prečistijo, ali, še bolje, da jo prenehajo onesnaževati. Navdušujoče osebnosti, mednarodno prepoznavni in preprosti ljudje, ki se srečujejo s problematiko čiste vode, osvetljujejo film z njihovo energijo, domišljijo in navdušenjem.
Film ima slovenske podnapise, ki so jih pripravili sodelavci Biotehniške fakultete. Ogled filma je brezplačen. Ogled je omogočen osnovnim šolam, srednjim šolam in fakultetam.

Film se bo predvajal do 24. aprila 2020 na portalu ARNES na povezavi:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li

Vabljeni k ogledu.