6. razred – športni dan

V petek, 11. 9. 2020, bodo učenci šestih razredov izpeljali plavalni športni dan na bazenu v Športnem parku Nova Gorica.

Zbor vseh učencev je ob 8.00 v avli šole. Učenci se usedejo na označena mesta in pri tem upoštevajo varnostno razdaljo, odhod na bazen bo po skupinah.

Malico dobijo v šoli. Vrnejo se predvidoma ob 12.30 na kosilo.

Aktiv ŠPO

Odsotnost otrok – da ali ne

Spoštovani starši!

Prihajajo hladnejše obdobje in s tem tudi razna obolenja, predvsem dihal. V primeru opažanja težav, se starši posvetujete z izbranim pediatrom, v šolo pa naj prihajajo le otroci, ki v zadnjih 24. urah niso imeli bolezenskih znakov.

V primeru, da učenec ostane v domači oskrbi, priporočamo, da se za manjkajočo učno snov poveže s sošolci in sošolkami. Če bi izostanek od pouka trajal več kot teden dni, pa starši stopite v kontakt z razredničarko oziroma razrednikom, preko eAsistenta.

Status učenca v šol. letu 2020/2021

Obveščamo vas, da lahko v skladu z 2.2. točko Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti starši oziroma skrbniki oddate vlogo za dodelitev statusa športnika oziroma mladega umetnika. Povezava do spletne strani http://os-franaerjavca.si/project/status-ucenca/

Vloge se obravnavajo v skladu z Zakonom o upravnem postopku, zato namenite pozornost predvsem pravilno izpolnjeni vlogi in vsem prilogam, ki so potrebne za odločanje.

Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani zavihek Dokumenti in obrazci – Status športnika, mladega umetnika.

Vlagatelj bo o pravici obveščen po klasični pošti. Z vlagatelji, ki bodo prejeli ugodno rešeno vlogo bo šola podpisala dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Dogovor boste prejeli v dveh izvodih in začne veljati naslednji dan, ko en podpisan izvod prejmemo v izvirniku v tajništvo šole.

2-dnevni športni dan za 9. razrede

Spoštovani starši in devetošolci!

Obveščamo vas, da zaradi premajhnega števila prijav na 2-dnevni pohod, kot športni dan za devetošolce, odpade.

Aktiv ŠPO

Priporočljiva uporaba mask za otroke od 6. leta starosti

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo s strani ministrstva prejeli okrožnico z obvestilom o pomembni spremembi Priporočil za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki jih je sprejel in objavil NIJZ (https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2) in veljajo za obdobje od 1. 9. 2020 do 4. 9. 2020 oziroma do preklica, ki pa je odvisen od tedenske epidemiološke slike.

Priporočila o nošenju mask v skupnih javnih prostorih (hodniki, avla …) veljajo za vse učence od 6. leta starosti naprej.

Dostopnost