Izposoja učbenikov v šol. letu 2021/2022

URNIK IZPOSOJE UČBENIKOV

1. 9. 2021  

2. ura – 5. A, 5. B  

3. ura – 5. C

4. ura – 6. A

2. 9. 2021  

1. ura – 6. B

2. ura – 6. C

3. ura – 7. A

4. ura – 7. B

3. 9. 2021  

1. ura – 7. C

2. ura – 8. A

3. ura – 8. B

4. ura – 8. C

6. 9. 2021 

1. ura – 8. D

2. ura – 9. A

3. ura – 9. B

4. ura – 9. C

Učenci od 2., 3. in 4. razreda boste učbenike prejeli pri svojem učitelju.

Samotestiranje za učence od 7. do 9. razreda

Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da smo prejeli okrožnico pristojnega ministrstva z vsebino o samotestiranju učencev. Objavljamo izvlečke vsebine:


Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda ter dijaki
srednjih šol, ki se redno izobražujejo.

Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in
dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev in dijakov na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. Prosimo vas, da o tem obvestite starše učencev in dijakov. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu ali dijaku trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Prosimo, da starše in dijake obvestite, da bodo lahko teste prevzeli v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec.

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

1. šolski dan v šol. letu 2021/2022

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši.

Počitniške dni se počasi iztekajo, na vrata pa že trka novo šolsko leto, ki se bo pričelo v sredo, 1. septembra 2021.

Tudi tokrat bo začetek nekoliko drugačen, saj bo potrebno spoštovati in upoštevati priporočila, ki so nujna za delo v varnem okolju.

Pouk bo potekal po modelu B, ki predvideva delo v t.i. mehurčkih, kar pomeni, da bodo učenci imeli pouk v matičnih učilnicah. Prav tako bo še naprej potrebno spoštovanje medosebne razdalje, redno razkuževanje rok ter nošenje zaščitne maske v zaprtih skupnih prostorih.

Po odloku, ki ga je sprejela vlada RS, se za vstop v šolo za vse osebe nad 15 let, zahteva izpolnjevanje PCT pogoja ter obvezno nošenje zaščitnih mask.

PRIHOD V ŠOLO

Sprejem za prvošolce bo 1. septembra 2021, ob 10.00 v avli šole.

Učenci 2. in 3. razreda se boste zbrali ob 7.45 na ploščadi za šolo (na igrišču, vhod C). Tam vas bodo pričakale vaše razredničarke, ki vas bodo odpeljale do matične učilnice.

Učenci 4. in 5. razredov se boste ob 7.45 zbrali na ploščadi pred vhodom B (pri telovadnici), kjer vas bodo prav tako pričakale razredničarke in pospremile do vaše matične učilnice.

Učenci od 6. do 9. razreda pa se boste ob 7.45 zbrali na šolskem igrišču. Tam vas bodo pričakali razredniki, ki vas bodo nato odpeljali do matičnih učilnic.

Za vse razrede se bo pouk prvi šolski dan zaključil ob 11.35. Urnik v eAsistenutu bo objavljen 31. 8. 2021.

Tudi v nadaljnjih dneh pouka se bodo za vstop in izstop iz šole uporabljali ločeni vhodi, in sicer bodo učenci predmetne stopnje (6. – 9. razred) vstopali pri vhodu A (glavni vhod spredaj), učenci 4. in 5. razreda pri vhodu B (vhod spredaj pri telovadnici), učenci 2. in 3. razreda bodo uporabljali vhod C (pri igrišču), prvošolčki pa bodo vstopali in izstopali iz šole pri vhodu D (za šolo).

PREHRANA

Malico bodo prvi šolski dan dobili vsi učenci, kosilo pa bo samo za učence od 2. do 5. razreda, in sicer za tiste, ki so že oddali prijave na prehrano. Odjava kosil je možna do 8.15.

ODHODI DOMOV

Učence razredne stopnje, ki bodo odšli domov takoj po pouku, starši pričakate pred vhodom, ki je namenjen uporabi dotičnega razreda.

Učence, ki bodo v podaljšanem bivanju, boste starši lahko prevzeli pri ograji ob vstopu na igrišče za šolo, in sicer po kosilu ter ob 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 in 15.45. Učenci predmetne stopnje odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskat starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi glavni vhod na parkirišče.

ŠOLSKI PREVOZI

1. 9. 2021 po koncu pouka bodo vsi prevozi na vseh relacijah odpeljali samo ob 12.15.

Urnik šolskega avtobusa za vse ostale dni bo objavljen na šolski spletni strani.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo za učence, ki so se vanj vpisali, organizirano do 15.45. Starše naprošamo, da zaradi upoštevanja vseh varnostnih ukrepov, pridete po svojega otroka čimprej in ob dogovorjeni uri.

Šolska prehrana – dietni obroki

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je še pred začetkom novega šolskega leta potrebno preverit, do kdaj vam velja zdravniško potrdilo za prilagojeno prehrano vašega otroka (dieta). Večina potrdil poteče s koncem šolskega leta, zato je potrebno do 31.8.2021 oziroma najkasneje 1.9.2021 dopoldan prinesti novo, veljavno zdravniško potrdilo za prilagojeno prehrano (dieta).

Potrdilo v izvirniku lahko pošljete po pošti na naš naslov ali ga pustite v zaprti kuverti v poštnem nabiralniku pred vhodom v šolo.

Dodatne informacije: mateja.kompara@os-franaerjavca.si

Roditeljski sestanek za 1. razrede

Spoštovani starši prvošolcev!

Obveščamo vas, da smo vam po pošti poslali vabilo na roditeljski sestanek, ki bo 26. avgusta 2021, ob 17. uri.

Objavljamo še kratek opomnik:

  • roditeljski sestanek 26. 8. 2021 ob 17. uri;
  • skupni del v avli šole, nato v učilnicah posameznega razreda;
  • seznam učencev po razredih bo objavljen na vhodu v šolo in vratih matične učilnice na dan roditeljskega sestanka;
  • na roditeljskem sestanku je lahko prisoten le eden od staršev (oziroma zakoniti zastopnik). Na pogladi odloka Vlade RS, je za vstop v javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni delo potrebno izpolnjevati PCT (prebolel, cepljen, testiran 48/72 ur) pogoj.

Veselimo se srečanja z vami!

Dostopnost