NPZ V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Spoštovani starši in učenci 6. ter 9. razreda.

Prejeli smo okrožnico pristojnega ministrstva, da sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Državna komisija za nacionalno preverjanje znanja (DK NPZ) sprejeli stališče, da se v šolskem leti 2020/2021 OPRAVLJA nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razrede v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem.

Rezultati NPZ iz šolskega leta 2020/2021 bodo uporabljeni kot povratna informacija glede doseganja standardov znanja. Z rezultati učencev 9. razredov bodo od sedaj naprej obveščene tudi srednje šole.

Zaradi izrednih razmer, ki smo jih deležni v preteklem letu, so pristojne institucije sprožile vse postopke, da se hkrati s pripravo klasičnih preizkusov znanja na papirju začne tudi tako imenovano elektronsko preverjanje znanja. Naši šoli so bili, za izvajanje pilotnega e-testiranje za učence 6. in 9. razredov, dodeljeni termini 23. ter 25. in 26. 3. 2021.

Ob tem vas želimo seznaniti, da na pilotnem e-testiranju ne gre za preverjanje znanja učencev, temveč za testiranje vzdržljivosti računalniškega sistema ter prikaz načinov reševanja nalog preko računalnika. Učenci bodo reševali različne tipe nalog in se na ta način seznanili z možnostmi reševanja in pravilnimi načini vpisovanja svojih rešitev, zato ob koncu ne bodo prejeli rezultatov.  Vsi oddelki 6. in 9. razredov bodo reševali preverjanje, ki bo sestavljeno iz treh delov: 1/3 slovenščina, 1/3 matematika ter 1/3 tuj jezik-angleščina (velja tudi za 9. razred, ne glede na to, da imajo naši devetošolci letos tretji predmet  zgodovino). Ob koncu e-testa bodo učenci reševali še anonimni vprašalnik.

Učence bodo o izvedbi (namen, termin in način izvedbe) pilotnega e-testiranja obvestili njihovi razredniki. Učenci bodo lahko na dan, ko bodo reševali e-test v šoli, po 15.30 uri dostopali do e-testa tudi doma. Enako velja za učence, ki bi bili na dan pilotnega testiranj morebiti v karanteni.

Lep pozdrav.

Vodstvo šole

Uporaba zaščitnih mask

Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da smo z okrožnico pristojnega ministrstva (št. 6030-1/2021/30, 3. 3. 2021) prejeli nova navodila glede odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda (oziroma od dopolnjenega 12. leta starosti) dalje v vseh razredih obvezna. Uporaba mask za učence od 1. do vključno 5. razreda ni obvezna le v matičnih učilnicah.

V primeru, da na šoli opazimo, da učenec namerno ne uporablja zaščitne maske ali pa jo ob opozorilu zavrača, moramo v skladu z navodili ministrstva takoj ukrepati s pogovorom z učencem oziroma učenko in starši.

Tour de Maske

Danes je naša šola prejela donacijo zaščitnih mask. Veseli smo, da so v lokalni skupnosti tudi podjetja, ki so družbeno odgovorna in so priskočila na pomoč osnovnim šolam na Goriškem. Hvala Business Solutions d.o.o.!

Razpis šolskega sklada

Spoštovani starši, učenci in delavci šole.

Obveščamo vas, da je upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica objavil razpis za financiranje iz sredstev šolskega sklada.

Na razpis se lahko prijavijo tako starši (učenci), kot tudi zaposleni na naši šoli, seveda pa je potrebno ugoditi zahtevah, ki jih je upravni odbor postavil.

Vabimo vas, da se seznanite z razpisom in aktivno sodelujete: http://www.os-franaerjavca.si/organi-sole/upravni-odbor-solskega-sklada/ ali dokument v izvirniku.

V pričakovanju počitnic

Spoštovani starši in učenci!

Pred nami so zaslužene zimske šolske počitnice. Vsi si zaslužimo precejšnjo mero oddiha, predvsem pa si otroci zaslužijo obiska babice, dedka, sorodnikov, od katerih smo še pred kratkim bili ločeni.

Prepričani smo, da si naši učenci in vaši otroci želijo pouka v šolskih klopeh, zato bi vas še pred začetkom počitnic radi obvestili, da ste predvsem pri načrtovanju poti v tujino še posebej pozorni glede omejitev, ki vas morda čakajo ob vračanju v domovino.

Vabimo vas, da se seznanite predvsem z informacijami, ki se navezujejo na prehajanje meje, saj je ob prihodu iz držav, ki se nahajajo na rdečem seznamu potrebna 10-dnevna karantena oziroma PCR test, ki ni starejši od 48 ur ali hitri test, ki ni starejši od 24 ur. Ob tem vas moramo opozoriti, da za učence v tovrstni karanteni ni organiziranega pouka od doma, pač pa mora učenec učno snov nadoknaditi sam.

Več informacij in seznam držav na rdeče seznamu najdete na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Čas počitnic je čas preprostosti, izkoristite ga zase in za svoje najdražje!

Vodstvo šole

Dostopnost