Vpis v srednjo šolo – rokovnik za starše in učence 9. razreda

Objavljamo rokovnik aktivnosti za devetošolce, ki se bodo v šolskem letu 2020/2021 pisali v srednjo šolo.

Objavili smo tudi seznam srednjih šol z dnevi odprtih vrat: klik na povezavo.

Več informacij lahko dobite v šolski svetovalni službi pri ge. Vanji Kotar.

 

Datum Aktivnost
Januar 2020 Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja v šolski svetovalni službi.
 
do 13. 2. 2020 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje.
14. in 15. 2. 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija.
med 11. in 21. 3. 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.
do 26. 3. 2020 Posredovanje potrdil srednjih šol o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti
do 2. 4. 2020 Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove
8. 4. 2020 Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet
do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
od 5. 5. 2020
do 11. 5. 2020
Nacionalno preverjanje znanja (slovenščina – 5. 5. 2020, matematika – 7. 5. 2020, zgodovina – 11. 5. 2020)
22. 5. 2020 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – Internet
do 27. 5. 2020 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
V primeru omejitve so najpomembnejši kriterij zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pretvorjene v točke. Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev.
15. 6. 2020 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.
med 16. in 19. 6. 2020 Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

Dnevi odprtih vrat – srednja šola

SREDNJA ŠOLA z izobraževalnimi programi DATUM

GIMNAZIJA TOLMIN, Dijaška 12 b, Tolmin

Zbirno mesto: avla šole

 • gimnazija

ponedeljek,

2. 12. 2019,

ob 17.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Biotehniška Šola Šempeter

Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici

Zbirno mesto: avla šole

 • pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • gastronom – hotelir
 • slaščičar
 • gospodar na podeželju
 • kmetijsko – podjetniški tehnik
 • naravovarstveni tehnik
 • živilsko prehranski tehnik (PTI)

torek, 3. 12. 2019,

Šola bo odprla vrat ob 16.00, predstavitvi strokovnih področij pa se bosta začeli

ob 16.30 in 17.30

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Gimnazija in zdravstvena šola

Zbirno mesto: avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Cankarjeva 8a, N. Gorica 

 • tehniška gimnazija
 • zdravstvena nega
 • bolničar-negovalec

 

četrtek, 5. 12. 2019,

ob 17.00

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA, Goriška 29, Vipava

Zbirno mesto: avla šole

 • gimnazija

sobota,

7. 12. 2019,

ob 9.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Strojna, prometna in lesarska šola

Zbirno mesto: avla šole na Erjavčevi 4/a, Nova Gorica

 • obdelovalec lesa
 • mizar
 • oblikovalec kovin-orodjar
 • mehatronik operater
 • inštalater strojnih inštalacij
 • avtoserviser
 • avtokaroserist
 • strojni tehnik
 • tehnik mehatronike
 • logistični tehnik

 

torek, 10. 12. 2019,

Šola bo odprla vrat

ob 16.00, predstavitvi strokovnih področij pa se bosta začeli

ob 16.30 in 18.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Elektrotehniška in računalniška šola

Zbirno mesto: avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Cankarjeva 8a, Nova Gorica 

 • elektrotehnik
 • elektrikar
 • tehnik računalništva
 • računalnikar

 

torek, 10. 12. 2019,

Šola bo odprla vrat

ob 16.00, predstavitvi strokovnih področij pa se bosta začeli

ob 16.30 in 18.00

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, c. 5. maja 12, Ajdovščina

Zbirno mesto: večnamenski prostor na šoli

 • gimnazija
 • predšolska vzgoja

sreda,

11. 12. 2019,

ob 17.00

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Srednja ekonomska in trgovska šola

Zbirno mesto: 1. nadstropje na Erjavčevi ulici 8, Nova Gorica

 • ekonomski tehnik
 • administrator
 • trgovec

četrtek,

12. 12. 2019,

ob 17.00

GIMNAZIJA NOVA GORICA

Zbirno mesto: gledališka dvorana, vhod z Rejčeve ulice

 • gimnazija
 • gimnazija – športni oddelek
 • umetniška gimnazija – smer gledališče in film
 • umetniška gimnazija – likovna smer

 

torek, 17. 12. 2019,

ob 17.00

 

 

Dostopnost