Splošni akti zavoda – 2. del so vezani na posamezno šolsko leto oziroma letno poročilo na preteklo leto.

Letni delovni načrt za šolsko leto

Dokumenti: program dela, finančni načrt s kadrovskim načrtom in letno poročilo so dostopni med prejetimi dokumenti sveta zavoda. 

Dostopnost