Javne listine

Vloga za izdajo dvojnika javnih listin

Vloga za izdajo potrdila o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti

(če učenec ne prejme spričevala in ne bo zaključil osnovnošolskega šolanja na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica)

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, spremstvo otrok

Prijavnica je z AAI identiteto na voljo v spletni učilnici: POVEZAVA.

Šolske potrebščine

Svet staršev je na svoji 2. redni seji podal pozitivno soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023.

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Izbirni predmeti 4. do 9. razred

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada: ODJAVNICA

Šolski avtobus

Prijavnica je z AAI identiteto na voljo v spletni učilnici: POVEZAVA.

 

Šolski prevozi

Dostopnost