Socialna pomoč, subvencije in znižana plačila

Živimo v času, ko se je mnogo ljudi znašlo v nezavidljivem ekonomsko-socialnem položaju, v nekaterih primerih ta stiska že meji na obup. Ko se znajdemo v stiski, pogosto ne vemo na koga, če sploh, se lahko obrnemo po pomoč.

V Sloveniji je razvita široka mreža različnih ukrepov in pomoči za izboljšanje ekonomsko-socialnega položaja posameznika in družin, ki se znajdejo v socialni stiski ali drugi težki življenjski situaciji.

V primeru, da ste se iz kakršnihkoli razlogov znašli v socialni stiski, naj vam bodo pri reševanju težav v pomoč informacije, ki smo jih pripravili. Podatki v nadaljevanju so informativne narave in se lahko spreminjajo. Popolne informacije dobite na pristojnih institucijah, lahko pa se kadarkoli oglasite na šoli v svetovalni službi, kjer vam bodo strokovne delavke poskušale pomagati po svojih najboljših močeh.

Dostopnost