Vsako leto, predvidoma v januarju, na pristojnem ministrstvu pripravijo in objavijo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 in prekinitve upravnih postopkov, bo vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 nekoliko drugačen. Objavljamo vse okrožnice in sklepe, ki smo jih na to temo prejeli:

Okrožnica pristojnega ministrstva v zvezi z novim rokovnikom za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Sklep o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in obveznosti na področju vpisa v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

Rokovnik za vpis v srednje šole

Sklep o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in obveznosti na področju vpisa v dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Rokovnik za vpis v dijaške domove

Dostopnost