Obveščamo vas, da ima Arnes tudi danes težave s spletnimi učilnicami.

V tem trenutku vam lahko predlagamo le to, da v kolikor uspete dostopiti do spletne učilnice, preverite, ali je objavljena snov tudi za naslednji dni v tednu in si to shranite na računalnik. Poskusite si tudi med seboj preposlati snov. V kolikor ne uspete priti do povezave do video klica, vam učitelji ne bodo beležili neopravičene odsotnosti. 

Upamo, da bo vsak naslednji dan boljši, vsekakor pa vas moramo pohvaliti za skrbnost, ki jo te dni izkazujete do šole in znanja, do katerega imate te dni otežen dostop. 

Dostopnost