Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da smo prejeli okrožnico pristojnega ministrstva z vsebino o samotestiranju učencev. Objavljamo izvlečke vsebine:


Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda ter dijaki
srednjih šol, ki se redno izobražujejo.

Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in
dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev in dijakov na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. Prosimo vas, da o tem obvestite starše učencev in dijakov. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu ali dijaku trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Prosimo, da starše in dijake obvestite, da bodo lahko teste prevzeli v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec.

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Dostopnost