Obveščamo vas, da lahko v skladu z 2.2. točko Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti starši oziroma skrbniki oddate vlogo za dodelitev statusa športnika oziroma mladega umetnika. Povezava do spletne strani http://os-franaerjavca.si/project/status-ucenca/

Vloge se obravnavajo v skladu z Zakonom o upravnem postopku, zato namenite pozornost predvsem pravilno izpolnjeni vlogi in vsem prilogam, ki so potrebne za odločanje.

Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani zavihek Dokumenti in obrazci – Status športnika, mladega umetnika.

Vlagatelj bo o pravici obveščen po klasični pošti. Z vlagatelji, ki bodo prejeli ugodno rešeno vlogo bo šola podpisala dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Dogovor boste prejeli v dveh izvodih in začne veljati naslednji dan, ko en podpisan izvod prejmemo v izvirniku v tajništvo šole.

Dostopnost