Spoštovani starši učencev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica in zaposleni!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do 0,5 odstotka dohodnine, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov. Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri. Če se za donacijo ne odločite, gre ta delež dohodnine v proračun Republike Slovenije.  

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21)  imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do največ 0,3 odstotka dohodnine, nameni za donacijo šolskim skladom. Ta del dohodnine lahko namenite tudi naši šoli oziroma šolskemu skladu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. V preteklih letih smo sodelovali z organizacijo Sklad05, s katerim smo s skupnimi močmi v letih od 2017 do 2019 obogatili šolski sklad za 3.706,95 evrov. Letos pa smo šolsko igrišče obogatili z novim igralom, ki ga je financiral prav šolski sklad.

Tudi letos vas vabimo, da priložen obrazec izpolnite z vašimi podatki. Obrazec lahko izpolnita oba starša oziroma tudi drugi sorodniki, ki bi želeli del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu. V celoti izpolnjen obrazec lahko učenci oddajo razredniku ali v tajništvo šole, najkasneje do 15. decembra 2021. Obrazec je dostopen tudi na spletni strani šole: OBRAZEC 

Sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem, za programe dela z nadarjenimi učenci in nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da se na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali z izpolnjeno in oddano vlogo (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije) zbiramo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

V imenu celotnega kolektiva osnovne šole se vam zahvaljujemo za izkazano gesto, s katero bomo priklicali še več nasmehov na obraze naših učencev.

Mag. Lara Brun, ravnateljica

Dostopnost