Spoštovani devetošolci in starši.

11. in 12. 2. 2022 bodo srednje šole in dijaški domovi izvedli informativne dneve, potekali bodo s spletno predstavitvijo.
V seznamih najdete vse srednje šole v Sloveniji ter dijaške domove, s povezavami na njihove spletne strani. V seznamu je pri večini šol tudi zapisano, kdaj bodo prezentacije potekale. Pazljivo preglejte, kdaj se bodo predstavitve začele, saj so nekatere šole spremenile uro začetka.

 

Spletni naslovi srednjih šol z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Spletni-naslovi-srednjih-sol-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni.xlsx

 

Spletni naslovi dijaških domov z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Spletni-naslovi-dijaskih-domov-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni.xlsx

 

Posebej smo pripraviči še zbirnik srednij šol v Goriški regiji

Informativni dan srednjih šol Goriške regije

 

Za več informacij smo vam na razpolago v šolski svetovalni službi, ga. Vanja Kotar. 

Dostopnost