Spoštovani starši! Obveščamo vas, da je svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica potrdil oziroma sprejel povišanje cene šolske prehrane in sicer popoldanske malice. Sprememba cene stopi v veljavo 1. 6. 2022. Zapisnik sveta zavoda je na vpogled v tajništvu šole oziroma na zahtevo kot informacija javnega značaja.  Objavljamo spremenjene cene šolske prehrane:

  • popoldanska malica 0,80 evrov.

Ob tej priložnosti vas želimo prijazno spomniti na dve novosti v šolskem letu 2021/2022:

Več o šolski prehrani si lahko preberete na spletni strani šole: http://www.os-franaerjavca.si/ucenci/prehrana/

Dostopnost