V sredo, 18. 1. 2023, se je nekaj naših devetošolcev na Gimnaziji Nova Gorica udeležilo delavnice o trajnostnem razvoju – simulacije evropskega parlamenta. Svoje vtise je z nami delila učenka Gaja:

Ko smo prišli na Gimnazijo Nova Gorica, smo najprej izžrebali temo, o kateri bomo razpravljali. Potem smo v gledališki dvorani poslušali o Gimnaziji in trajnostnem razvoju ter o poteku dogajanja. Razdelili smo se v skupine in odšli v učilnice – vsaka skupina v svojo. Tam smo se pogovarjali o problemih in kako bi jih rešili.

Vrnili smo se v dvorano, kjer je vsaka skupina predstavila svojo temo. Ostale skupine so morale glasovati »za« ali »proti« predlaganim rešitvam. Svoje mnenje smo lahko utrdili s postavljanjem vprašanj. Skupina z največ glasovi »za«, je dobila darilo.

Na dogodku sem zelo uživala, saj sem spoznala veliko novih dejstev o različnih temah. Tudi glasovanje je bilo zelo zabavno. Vsekakor mi je bila delavnica o trajnostnem razvoju bolj všeč od sedenja v šoli.

Dostopnost