Ko smo se posedli v klopi, nam je učiteljica začela razlagati o kiparstvu in njegovo zgodovino.

Bila sem nestrpna , saj sem komaj čakala, da začnem delati z das maso. Komaj naslednjo šolsko uro smo začeli kipariti. Morali smo ustvariti človeško figuro, ki pa smo jo oblikovali tako, da je nekaj delala. Dve uri pozneje so se naši izdelki že sušili v zadnjem delu učilnice. Seveda smo morali vse počistiti in pospraviti.

Tako so nastali vsi kipci.

Taša Vrabec, 8.a

Danes smo prišli v učilnico, se posedli ter pripravili das maso in CD, saj smo to morali imeti s sabo.

Učiteljica je razložila snov o zgodovini kiparstva in oblikovanju različnih materialov, kot so les, glina, v našem primeru das masa in še drugi.

Začeli smo delati človeško figuro. Jaz sem imela malo staro das maso, ki se ni lepo oblikovala, zato mi je učiteljica posodila malo šolske. Končali smo po dveh šolskih urah. Pri oblikovanju smo si pomagali z raznimi nožki in palčkami. Delali smo tako, da smo dodajali, odvzemali in gladili das maso.

Delo mi je bilo všeč, saj smo lahko postavili in oblikovali postavo, kakor smo želeli.

Nuša Vrabec, 8.a

Ko sem prišel v učilnico, sem zamudil, zaradi prepoznega prihoda avtobusa.

Prvo uro nam je učiteljica razlagala o zgodovini kiparstva, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Drugo uro nam je razdelila vse potrebno za izdelavo kipca človeške figure. Po eni uri in pol mi je končno uspelo in z izdelkom sem zelo zadovoljen. Pri kipcu mi je bilo najbolj všeč, da figura ni imela ploščatega hrbta.

Po glavnem odmoru smo začeli z razenjem v CD ploščo. Potem, ko je bil izdelek narejen, smo ga odtisnili.

Cel dan se mi je zdel zelo zanimiv in zabaven.

Nej Kavs, 8.a

V petek, 14.4. 2023 smo izdelovali človeško figuro v gibu iz das mase. Najprej smo si ogledali PowerPoint o izdelkih skozi stoletja oz. različne veke.

Po ogledu smo začeli iz das mase izdelovati kip z rokami in modelirko na leseni podlagi. Uporabljali smo še lonček z vodo in tanko leseno palčko. Motiv je bil človeška moška ali ženska figura. Vsi pripomočki in das masa so nam že zelo poznani. Ampak smo se vsi pritoževali, kako jo je težko oblikovati. Vseeno smo se potrudili po svojih močeh.

Zelo mi je bil všeč ta likovni ali umetniški dan, ker rada izdelujem in oblikujem stvari iz das mase. Ni mi pa všeč to, da imam potem zelo umazane roke in jih je težko umiti.

Lejla Bedić, 8.b

Danes smo v šoli imeli kiparske delavnice, kjer smo oblikovali človeško telo.

Izdelek smo naredili iz das mase: Moj izdelek sem začela tako, da sem maso oblikovala v dolg valj. Nato sem ga malo sploščila in si zarisala, kje bo glava in kje bodo roke in noge. Za noge sem valj prerezala do želene dolžine. Roke sem vrezala in jih nato odebelila. Vrat sem priščipnila in s tem dobila glavo. Natančno in pozorno sem z modelirko in malo vode oblikovala okončine, telo, glavo in vrat.

Postopek in način dela sta mi bila všeč. Zanimivo mi je bilo oblikovanje telesa.

Maša Cegnar Brešan, 8.b

V petek, 14.4. 2023 sem prišla v šolo in na urniku sem imela TD – kiparske delavnice.

Najprej smo si ogledali PowerPoint in potem začeli z delom. Izdelovali smo človeško telo iz das mase.

Uporabljali smo različna orodja – modelirke, roke ter vodo za glajenje das mase. Naredila sem sedečo moško figuro. Porabila sem pol das mase.

Ko smo končali naš izdelek, smo začeli z grafično delavnico. Pred začetkom smo si pogledali še en PowerPoint. V njem nam je učiteljica pokazala postopke izdelave globokega tiska. Po ogledu smo narisali skico, razili v CD ploščo, nanesli barvo in tiskali.

Oba izdelka sta mi zelo lepo uspela. Z das maso zelo rada oblikujem in upam, da vam je moja sedeča figura všeč.

Pia Jeseničnik, 8.b

Dostopnost