Šolski natečaj – Forma VIVA 2021

LIKOVNI NATEČAJSLOVENSKI KNJIŽEVNI JUNAKI

Letos že osmo leto zapored razpisujemo likovni natečaj za najboljšo skulpturo v šolski forma vivi. Petindvajset jih že krasi stene naših hodnikov in čakajo, da se jim pridružijo nove.

Izberi slovenskega književnega junaka, ki ga še ni na naših hodnikih, nariši ga na papir in morda bo prav tvoj osnutek izbran za izdelavo skulpture. Osnutke oddaj do konca aprila 2022 v kabinet 2. razreda ali svoji učiteljici. Na list napiši svoje ime in razred, mentorja in ime književnega junaka (ne naslova knjige).

Sodelujete lahko vsi učenci, od 1. do 9. razreda.

Letos smo priznanja za najboljše lanske skulpture ( šolsko leto 2020/21) podelili ob začetku bralne značke. Avtorice le-teh so Malaja Mikulin, 9. a,  Taša Vrabec, 6.a, Nuša Vrabec, 6.a in Taja Jeseničnik, 1.b.

Koordinatorica natečaja: Marica Faletič

Nagrajena dela iz šolskega leta 2020/2021 so v PRIPONKI.

Status učenca v šol. letu 2021/2022

Obveščamo vas, da lahko v skladu z 2.2. točko Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti starši oziroma skrbniki oddate vlogo za dodelitev statusa športnika oziroma mladega umetnika. Povezava do spletne strani http://os-franaerjavca.si/project/status-ucenca/

Vloge se obravnavajo v skladu z Zakonom o upravnem postopku, zato namenite pozornost predvsem pravilno izpolnjeni vlogi in vsem prilogam, ki so potrebne za odločanje.

Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani zavihek Dokumenti in obrazci – Status športnika, mladega umetnika.

Vlagatelj bo o pravici obveščen po klasični pošti. Z vlagatelji, ki bodo prejeli ugodno rešeno vlogo bo šola podpisala dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Dogovor boste prejeli v dveh izvodih in začne veljati naslednji dan, ko en podpisan izvod prejmemo v izvirniku v tajništvo šole.

1. roditeljski sestanek v šol. letu 2021/2022 – SPREMEMBA!

Spoštovani starši.

Objavljamo razpored 1. roditeljskega sestanka v šolskem letu 2021/2022, ki bo v matičnih učilnicah učencev.

Na roditeljskem sestanku je lahko prisoten le eden od staršev (oziroma zakoniti zastopnik). Na pogladi odloka Vlade RS, je za vstop v javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni delo potrebno izpolnjevati PCT (prebolel, cepljen, testiran 48/72 ur) pogoj. Za izpolnjevanje pogojev bo ob vhodu v zavod potrebno izpolniti izjavo.

DATUM IN URA RAZRED
26. 8. 2021, ob 17.00   1. razred
6. 9. 2021, ob 16.30 9. razred
8. 9. 2021, ob 16.30   2. razred
8. 9. 2021, ob 17.30   3. razred
15. 9. 2021, ob 16.30   4. razred
9. 9. 2021, ob 17.30   5. razred
13. 9. 2021, ob 16.30   6. razred
15. 9. 2021, ob 17.30   7. razred
13. 9. 2021, ob 17.30   8. razred

1. šolski dan v šol. letu 2021/2022

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši.

Počitniške dni se počasi iztekajo, na vrata pa že trka novo šolsko leto, ki se bo pričelo v sredo, 1. septembra 2021.

Tudi tokrat bo začetek nekoliko drugačen, saj bo potrebno spoštovati in upoštevati priporočila, ki so nujna za delo v varnem okolju.

Pouk bo potekal po modelu B, ki predvideva delo v t.i. mehurčkih, kar pomeni, da bodo učenci imeli pouk v matičnih učilnicah. Prav tako bo še naprej potrebno spoštovanje medosebne razdalje, redno razkuževanje rok ter nošenje zaščitne maske v zaprtih skupnih prostorih.

Po odloku, ki ga je sprejela vlada RS, se za vstop v šolo za vse osebe nad 15 let, zahteva izpolnjevanje PCT pogoja ter obvezno nošenje zaščitnih mask.

PRIHOD V ŠOLO

Sprejem za prvošolce bo 1. septembra 2021, ob 10.00 v avli šole.

Učenci 2. in 3. razreda se boste zbrali ob 7.45 na ploščadi za šolo (na igrišču, vhod C). Tam vas bodo pričakale vaše razredničarke, ki vas bodo odpeljale do matične učilnice.

Učenci 4. in 5. razredov se boste ob 7.45 zbrali na ploščadi pred vhodom B (pri telovadnici), kjer vas bodo prav tako pričakale razredničarke in pospremile do vaše matične učilnice.

Učenci od 6. do 9. razreda pa se boste ob 7.45 zbrali na šolskem igrišču. Tam vas bodo pričakali razredniki, ki vas bodo nato odpeljali do matičnih učilnic.

Za vse razrede se bo pouk prvi šolski dan zaključil ob 11.35. Urnik v eAsistenutu bo objavljen 31. 8. 2021.

Tudi v nadaljnjih dneh pouka se bodo za vstop in izstop iz šole uporabljali ločeni vhodi, in sicer bodo učenci predmetne stopnje (6. – 9. razred) vstopali pri vhodu A (glavni vhod spredaj), učenci 4. in 5. razreda pri vhodu B (vhod spredaj pri telovadnici), učenci 2. in 3. razreda bodo uporabljali vhod C (pri igrišču), prvošolčki pa bodo vstopali in izstopali iz šole pri vhodu D (za šolo).

PREHRANA

Malico bodo prvi šolski dan dobili vsi učenci, kosilo pa bo samo za učence od 2. do 5. razreda, in sicer za tiste, ki so že oddali prijave na prehrano. Odjava kosil je možna do 8.15.

ODHODI DOMOV

Učence razredne stopnje, ki bodo odšli domov takoj po pouku, starši pričakate pred vhodom, ki je namenjen uporabi dotičnega razreda.

Učence, ki bodo v podaljšanem bivanju, boste starši lahko prevzeli pri ograji ob vstopu na igrišče za šolo, in sicer po kosilu ter ob 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 in 15.45. Učenci predmetne stopnje odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskat starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi glavni vhod na parkirišče.

ŠOLSKI PREVOZI

1. 9. 2021 po koncu pouka bodo vsi prevozi na vseh relacijah odpeljali samo ob 12.15.

Urnik šolskega avtobusa za vse ostale dni bo objavljen na šolski spletni strani.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo za učence, ki so se vanj vpisali, organizirano do 15.45. Starše naprošamo, da zaradi upoštevanja vseh varnostnih ukrepov, pridete po svojega otroka čimprej in ob dogovorjeni uri.

Roditeljski sestanek za 1. razrede

Spoštovani starši prvošolcev!

Obveščamo vas, da smo vam po pošti poslali vabilo na roditeljski sestanek, ki bo 26. avgusta 2021, ob 17. uri.

Objavljamo še kratek opomnik:

  • roditeljski sestanek 26. 8. 2021 ob 17. uri;
  • skupni del v avli šole, nato v učilnicah posameznega razreda;
  • seznam učencev po razredih bo objavljen na vhodu v šolo in vratih matične učilnice na dan roditeljskega sestanka;
  • na roditeljskem sestanku je lahko prisoten le eden od staršev (oziroma zakoniti zastopnik). Na pogladi odloka Vlade RS, je za vstop v javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni delo potrebno izpolnjevati PCT (prebolel, cepljen, testiran 48/72 ur) pogoj.

Veselimo se srečanja z vami!

Dostopnost