Vpis v 1. razred v šol. letu 2024/2025

Spoštovani starši in bodoči prvošolčki!

Obveščamo vas, da smo na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica začeli z organizacijo vpisa v 1. razred v šolskem letu 2024/2025 za otroke, ki  bodo  v koledarskem letu, v katerem bodo  začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Letos vpisujemo otroke rojene leta 2018.  

Vpis bo potekal na šoli v prostorih šolske svetovalne službe v 2. nadstropju: 

  • v ponedeljek, 12. 2. 2024, od 8.00 do 11.30 in od 12.30 do 17.00 in
  • v sredo, 14. 2. 2024, od 8.00 do 11.30 in od 12.30 do 17.00.                                                                         

V začetku meseca februarja boste na naslov stalnega (oziroma začasnega) prebivališča (praviloma naslov mame otroka) prejeli vse potrebno za vpis. 

Več informacij smo že objavili na spletni strani šole. 

SPREMEMBA voznega reda – NOVO, 18. 9. 2023

Spoštovani starši in učenci.

Na treh relacijah sklopi št. 6 (Barje), 7 (Kekčeva pot) in 9 (Liskur) bo s ponedeljkom, 18. 9. 2023 stopila v veljavo sprememba voznega reda. Prosimo, da se seznanite z novim voznim redom v PRIPONKI.

Na relaciji sklopa št. 4 Rožna Dolina bo s torko, 19. 9. 2023 stopil v veljavo nov vozi red. Prosimo, da se seznanite z novim voznim redom v PRIPONKI.

Ostale linije ostajajo nespremenjene.

Več na: http://www.os-franaerjavca.si/ucenci/solski-prevozi/ 

Interesne dejavnosti v šol. letu 2023/2024

Spoštovani učenci in starši.

Obveščamo vas, da smo objavili seznam ponujenih interesnih dejavnosti v šolskem letu 2023/2024. Prijava je omogočena preko spletnih učilnic, za dostop potrebujete AAI identiteto učenca.

Več o interesnih dejavnostih si lahko preberete na povezavi: http://www.os-franaerjavca.si/project/interesne-dejavnosti/

Prijava na interesne dejavnosti: https://ucilnice.arnes.si/ (Organizacija pouka – Interesne dejavnosti)

POMOČ pri prijavi v spletne učilnice in prijavi na interesne dejavnosti: IZROČEK

Status učenca v šolskem letu 2023/2024

Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da je za novo šolsko leto potrebno oddati novo vlogo za status učenca – športnika ali mladega umetnika.

Vlogo lahko oddate osebno v tajništvu ali pošljete po pošti na naslov Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.

Vloga, ki bo oddana najkasneje tretjo sredo v mesecu, bo še isti mesec obravnavana.

Aktualen primer:

  • popolna vloga je oddana osebno v tajništvo šole ali prejeta po klasični pošti do 20. 9. 2023,
  • obravnavana bo v mesecu septembru,
  • starši in učenci boste prejeli odločbo o (predvideni) dodelitvi statusa in dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti prejeli do konca meseca septembra.

Ko bo ravnateljica obravnavala popolne vloge (pazite na potrebna dokazila kot priloge), vas bomo preko epošte eAsistenta obvestili za prevzem odločbe in pisnega dogovora. En podpisan izvod pisnega dogovora je potrebno vrniti v tajništvo, še isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan bo status učenca viden v eAsistentu.

Več o statusu učenca in obrazci so dostopni na povezavi: https://os-franaerjavca.si/project/status-ucenca/

Dostopnost