mojaMALICA – prijava in odjava šolske prehrane po 1.10.2022

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bomo s 1. 10. 2022 prešli na nov sistem odjava ali prijave obrokov, z nazivom MojaMALICA, ki bo omogočala odjavo ali prijavo vašega otroka na daljavo, preko računalnika ali pametnega telefona. Registracijo lahko uredite že sedaj, prijavo in odjavo lahko po registraciji že urejate na portalu mojaMalica tudi pred 1. 10. 2022. Pomembno: po 1. 10. 2022 ne bomo več sprejemali prijavo in odjav šolske prehrane preko telefona in epošte. 

Na naši spletni strani so objavljena Navodila MojaMALICA, ki vam bodo v pomoč pri registraciji in uporabi spletne aplikacije MojaMALICA.

Po trenutno veljavnih Pravilih o šolski prehrani še vedno velja, da je pravočasna odjava za dopoldansko in popoldansko malico en delovni dan prej, do 14. ure. Kosilo pa je pravočasno odjavljeno ali prijavljeno, če to sporočite tekoči dan do 8.30. Po tej uri odjava ali prijava ni več mogoča, prav tako pa ni mogoča odjava za pretekle dni.

V primeru, da je učenec upravičen do subvencionirane prehrane,  šola podatke pridobi preko portala Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), zato nam tega ni potrebno dodatno sporočati. Subvencija se tako avtomatično upošteva pri obračunu za plačilo šolske prehrane.

Pomembno je le, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno obroka. 

V primeru težav smo dosegljivi na telefon 05 335 90 61 ali na e naslov mateja.kompara@os-franaerjavca.si.

 

Navodila MojaMALICA

Aplikacija MojaMalica

Šport za sprostitev 7. razred – bowling

Spoštovani starši in učenci.

V ponedeljek, 26.9.2022, bomo z učenci 7. razredov, ki obiskujejo Šport za sprostitev spoznali bowling v Magmi X.

Odhod izpred šole je ob 13.00. Po končani dejavnosti, ob cca 15. uri, učenci odidejo domov sami, oziroma jih starši prevzamete pred Magmo X.

Cena izposoje čevljev in dveh iger je 4 eur na učenca in bo obračunana pri obračunu storitev oziroma šolske prehrane.

Lep pozdrav,

Aljaž Dolgan, učitelj

6. razred – športni dan kolesarjenje

V  sredo, 21. 9. 2022 bodo 6. c in 6. d imeli šporni dan kolesarjenje.

V šolo pridite z izpravnimi kolesi in čelado. Dobimo se v avli ob 8.00 uri.

Malico dobite v šoli.

Veliko športnih užitkov!

Dostopnost