Matematični kenguru

Spoštovani starši in učenci!

Z veseljem vas obveščamo, da so nam in DMFA sporočili, da bodo, kljub trenutnim razmeram, za učence prve triade osnovnih šol organizirali tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. O morebitni izvedbi tekmovanja za ostale razrede osnovne šole nas bodo obvestili v kratkem.

Tekmovanje za učence od 1. do 3. razreda bomo na šoli izvedli v četrtek, 28.5. 2020.

Aktiv učiteljic matematike

PREBERI ME ob vrnitvi v šolo

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se bo po več kot dveh mesecih za učence 1. triade ponovno začel pouk v šoli. Glede na to, da je po navodilih ministrstva in NIJZ potrebno zagotoviti pogoje za preprečevanje širjenja morebitnih okužb, smo na šoli določili pravila glede vstopanja v šolo, poteka pouka, prehranjevanja, igre in zapuščanja šolskega prostora. Pouk in vse ostale dejavnosti bodo potekali brez stikov, otroci se ne bodo smeli objemati, ohranjati bodo morali primerno razdaljo. Tudi igra bo precej drugačna, saj prav tako ne bo smela vključevati stikov in uporabe njim najljubših igrač, npr. žoge.
Glede na to, da bodo morali veliko časa učenci prebiti na za njih določenih mestih, bo to, sploh za mlajše učence, naporno. Sedaj so bili vajeni življenja v svojem domu in so se v njem lahko prosto gibali. V šoli bodo pravila povsem nova.
Starše naprošamo, da se z otokom doma pogovorite, da otrok tudi v šoli skrbi za ustrezno higieno rok. O vsem se bodo z učenci pogovorile tudi učiteljice v šoli.
Novih pravil je veliko, prvi teden se bomo vsi skupaj z učenci privajali na nov režim. Vsi zaposleni se zavedamo, da je skrb za zdravje na prvem mestu, zato se bomo vsi trudili, da bomo nova pravila otrokom posredovali na njim primeren način in da bo vrnitev v šolske klopi, kljub omejenim stikom, zanje prijetna.

Skupaj, z upoštevanjem navodil, razumevanjem drug drugega in spoštljivo komunikacijo bomo zmogli. Veselimo se vrnitve otrok in jih že težko pričakujemo.

Vanja Kotar in Petra Verderber Skubin,
šolska svetovalna služba in

Andreja Glavan Podbršček,
pomočnica ravnatelja

Učenci prve triade ter 9. razreda se bodo postopno vrnili v šolske klopi

Spoštovani starši.

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

Okrožnica ministrstva o Izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli v šolskem letu 2019/2020, ki smo jo šole dobile v petek, 8. 5. 2020 zvečer, predvideva precej prostorskih in tudi organizacijskih prilagoditev in določa, da se:
– pouk za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole,
– pouk za učence 9. razreda od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
– od 25. 5. 2020 dalje lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupne pomoči tudi za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja,
– vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

O vseh pomembnih podrobnostih, vas bomo obveščali sproti, konec tega tedna pa boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda prejeli natančna navodila o spremenjenem hišnem redu, prihajanju in odhajanju iz šole ter drugih izvedbenih podrobnostih. Teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Osnova za naše načrtovanje dela v razredih je število učencev, ki se bodo dejansko vrnilo k pouku v šolo, zato vas vljudno prosimo, da nam do srede, 13. 5. 2020 do 10. ure vrnete izpolnjeno prijavnico, in tako sporočite vse podrobnosti o vključenosti vašega otroka v podaljšano bivanje in organizirano prehrano v šoli.

Prijavnico pošljite na elektronski naslov razredničarke vašega otroka.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, pedagoški kader, dežurstva, organizacijo prehrane in drugo.

V skladu s Higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav.

Zavedamo se, da bo prihod učencev v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da se bodo učenci v šoli počutili varne. Tudi pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije potrebujemo vašo pomoč, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Samo skupaj bomo zmogli uspešno pripeljati šolsko leto do konca.

Lep pozdrav,
Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnatelja

Obrazci, obvestila

<a href="http://osfeng1.splet.arnes.si/files/2020/05/Prijavnica-za-vrnitev-v-šolo-18-MAJ-2020.pdf" target="_blank">Prijavnica za vrnitev v šolo 18. 5. 2020</a>
<a href="http://osfeng1.splet.arnes.si/files/2020/05/IZJAVA-18052020.pdf" target="_blank">Izjava o zdravstvenem stanju otroka - vrnitev v šolo</a>
<a href="http://osfeng1.splet.arnes.si/files/2020/05/IZJAVA-RIZIČNA-SKUPINA-18-MAJ-2020.pdf" target="_blank">Izjava o zdravstvenem stanju otroka - otrok ostane doma</a>
<a href="http://osfeng1.splet.arnes.si/files/2020/05/10043_Higienska-priporočila-za-OS-za-cas-epidemije-Covid-19-s-prilogami-07052020.pdf" target="_blank">Higienska priporočila NIJZ</a>

Nika in njen pisani svet

Lep spomladanski pozdrav. Dneve si krajšam z izdelovanjem rožic iz papirja. Ostanimo doma in ostanimo zdravi. ❤

Nika Zavrtanik, 7. a

Dostopnost