Socialne igre na osnovni šoli

Projekt se na naši šoli izvaja že drugo leto. Vanj so vključeni vsi učenci od 2. do 5. razreda. Na predmetni stopnji pa še 7. razredi.

S socialnimi igrami, ki jih bomo izvajali z učenci nižjih razredov želimo razvijati socialne veščine. To so sposobnosti, veščine, ki jih človek razvije, da bo boljše zase in za druge deloval v svojem okolju, med ljudmi s katerimi dela in živi. Sodijo na področje komunikacije in odnosov v najširšem pomenu besede. Obvladanje teh veščin posamezniku omogoča, da učinkoviteje zadovoljuje lastne socialne potrebe ob razumevanju vseh drugih (vrstniki, starši, učitelji..), ki so z njim v socialnih povezavah.

Igre so vir zadovoljstva, omogočajo splošno ugodno psihično počutje, spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo, občutek pripadnosti skupini, omogočajo dvig samozavesti, razvijajo iznajdljivost in empatijo (vživljanje v drugega). Tesno je povezana s potrebami otrok, saj lahko z igro zadovoljuje veliko svojih potreb, tako socialne kot druge naravne potrebe. Ob igri otroci ob notranjem naporu doživljajo tudi notranje zadovoljstvo, ko preizkušajo samega sebe. Zato v igri vztrajajo dlje časa.

S kooperativnimi, socialnimi igrami se otroci vživijo v različne vloge, se učijo kulture dialoga, se sporazumevajo s pomočjo neverbalne komunikacije, upoštevajo druge, se sproščajo, so ustvarjalni, rešujejo problem, skupno sodelujejo, spoštujejo čustva drugih in prepoznavajo svoja.

Socialne igre pomagajo vsem sodelujočim, da:
– se med seboj spoznavajo,
– se učijo poslušati drug drugega,
– reševati konfliktne situacije,
– razumeti drugega in se vživljati vanj,
– graditi odnose sodelovanja,
– tudi osamljeni učenci dobijo priložnosti,
– se med njimi razvije solidarnost, strpnost, medsebojna pomoč.

Delavnice vodi Maja Peršič.

Dostopnost