Zaposleni v šolskem letu 2020/2021

Razredniki (razredna stopnja):

Razrednik Razred
Tjaša Colja Zorzut, Neva Leban 1. A
Katarina Kete Rodman, Sonja Radikon Bratina 1. B
Tatjana Šuligoj, Milojka Skrt 1. C
Marica Faletič 2. A
Andreja Berlot Koncut 2. B
Valentina Kobal 2. C
Urška Mačus 3. A
Jana Golob 3. B
Mateja Širca 3. C
Andreja Zega  4. A
Irena Albreht 4. B
Urška Leban 4. C
Erika Velišček 4. D
Zora Korenč 5. A
Veronika Šinigoj 5. B
Barbara Filej 5. C

 

Razredniki (predmetna stopnja):

Razrednik Razred
Vilma Seražin Brus 6. A
Simon Kragelj 6. B
Andreja Premrl Prosen 6. C
Duška Suzić 7. A
Zvonka Kajba 7. B
Angelika Koncut Žorž 7. C
Mojca Batič Škarabot 7. D
Polona Završnik 8. A
Helena Cizej 8. B
Marjeta Lisjak 8. C
Barbara Arčon 9. A
Darinka Lah 9. B
Klemen Leban 9. C

Učitelji v podaljšanem bivanju:

Učitelj Oddelek
Polonca Kovačič PB 1.a
Polona Žerovec PB 1.b
Veronika Minkuž** PB 1.c
Mojca Pertot PB 2.a/2.b
Vladimir Zelenjak PB 2.c/2.b
Andrea Štanta PB 3.a
Jožica Rebec PB 3.b
Jernej Ferjančič PB 3.c
Tamara Černuta PB 4.b/4.a
Nina Martelanc PB 4.c/4.a
Tea Bevk PB 4.d/4.a
Lea Kosmač PB 5.b/5.a
Jelena Vukmir PB 5.c/5.a
Dolores Štrukelj, Jana Golob, Urška Leban, Urška Mačus, Duška Suzić ostali

**nadomestna zaposlitev

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek
Delovno mesto
Lara Brun ravnateljica
Andreja Glavan Podbršček, Tanja Debenjak pomočnica ravnateljice
Vanja Kotar svetovalna delavka
Petra Verderber Skubin svetovalna delavka, učiteljica
Nataša Penko tajnik VIZ
Darja Fratnik računovodja
Mateja Kompara knjigovodkinja, administratorka
Tajaša Klemenčič knjižničarka
Tamara Černuta knjižničarka, učiteljica
Tanja Čubej kuharica
Zdravka Savić kuharica, čistilka
Jan Mattiazzi hišnik, čistilec
Miloš Mattiazzi hišnik
Ruža Simić čistilka
Ljubica Vrban čistilka
Milka Novaković čistilka
Erika Jerončič čistilka
Nataša Markočič čistilka
Alenka Miščič čistilka
Ksenija Horvat čistilka

 

Strokovni delavci (abecedni seznam):

Priimek ime

Delovno mesto v šolskem letu 2020/2021

ALBREHT IRENA

Učitelj  – razrednik

ARČON BARBARA

Učitelj  – razrednik

BATAGELJ VALENTINA

(porodniški dopust)

BATIČ ŠKARABOT MOJCA

Učitelj  – razrednik

BERLOT KONCUT ANDREJA

Učitelj  – razrednik

BEVK TEA

Laborant III, učitelj

BESEDNJAK MARK**

Učitelj

CIZEJ HELENA

Učitelj  – razrednik

COLJA ZORZUT TJAŠA

Učitelj  – razrednik

DOLGAN ALJAŽ

Učitelj

FALETIČ MARICA

Učitelj  – razrednik

FERJANČIČ JERNEJ

Učitelj

FILEJ BARBARA

Učitelj  – razrednik

GOLOB JANA

Učitelj  – razrednik

KAJBA ZVONKA

Učitelj  – razrednik

KETE RODMAN KATARINA

Učitelj  – razrednik

KOBAL VALENTINA

Učitelj  – razrednik

KONCUT ŽORŽ ANGELIKA

Učitelj  – razrednik

KORENČ ZORA

Učitelj  – razrednik

KOVAČIČ POLONCA

Učitelj

KOSMAČ LEA

Učitelj

KRAGELJ SIMON

Učitelj  – razrednik

LAH DARINKA

Učitelj  – razrednik

LEBAN KLEMEN

Učitelj  – razrednik

LEBAN NEVA

Učitelj

LEBAN URŠKA

Učitelj  – razrednik

LEBAN URŠKA

Učitelj  – razrednik

LOGAR CVETREŽNIK PATRICIJA

učitelj

LISJAK MARJETA

Učitelj  – razrednik

MAČUS URŠKA

Učitelj  – razrednik

MARTELANC NINA

Učitelj

MATJAC ALEKSANDRA

(daljša bolniška odsotnost)

MINKUŽ VERONIKA**

Učitelj

PERKON ADRIJANA

Učitelj

PERTOT MOJCA

Učitelj

PREMRL PROSEN ANDREJA

Učitelj  – razrednik

PRERADOVIĆ DEJAN

Učitelj

PRINČIČ MILENA

Učitelj

RADIKON BRATINA SONJA

Učitelj

REBEC JOŽICA

Učitelj

RUŠT VANJA

(porodniški dopust)

SERAŽIN BRUS VILMA

Učitelj  – razrednik

SKRT MILOJKA

Učitelj

SUZIĆ DUŠKA

Učitelj  – razrednik

ŠINIGOJ VERONIKA

Učitelj  – razrednik

ŠIRCA MATEJA

Učitelj  – razrednik

ŠTANTA ANDREA

Učitelj

ŠTRUKELJ DOLORES

Učitelj

ŠTUCIN GORDANA

Učitelj

ŠULIGOJ TATJANA

Učitelj  – razrednik

TRAMPUŽ BARBARA

(porodniški dopust)

VELIŠČEK ERIKA

Učitelj  – razrednik

VERDERBER SKUBIN PETRA

Učitelj

VUKMIR JELENA

Učitelj

WINKLER ALIJANA

Učitelj

ZAVRŠNIK POLONA

Učitelj  – razrednik

ZELENJAK VLADIMIR

Učitelj

ZEGA ANDREJA

Učitelj  – razrednik

ŽEROVEC POLONA**

Učitelj

 **nadomestna zaposlitev

Dostopnost