Vpis v srednjo šolo

Spletni naslovi s koristnimi informacijami za vpis v srednjo šolo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si
Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si
Zavod RS za šolstvo: www.zrss.si
Deficitarni poklici v regiji: www.iskanipoklici.net
Center RS za poklicno izobraževanje:
www.cpi.si
Spletni servis za poklicno izobraževanje: www.mojaizbira.si
Informacije o štipendijah: www.sklad-kadri.si
Epoštni naslovi svetovalnih delavcev srednji šol v Sloveniji: seznam 

 Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

 

Datum

Aktivnost

Januar 2024

 

Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja v šolski svetovalni službi.

 

do 15. 2. 2024

 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje.

 

16. in 17. 2. 2024

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

 

do 4. 3. 2024

 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija.

 

med 8. in 20. 3. 2024

 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.

 

 

do 28. 3. 2024

 

Posredovanje potrdil srednjih šol o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti

do 2. 4. 2024

 

Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove

 

 

8. 4. 2024

 

Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet

do 23. 4. 2024

 

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole

 

od 7. 5. 2024

do 13. 5. 2024

 

Nacionalno preverjanje znanja  (slovenščina – 7. 5. 2024, matematika – 9. 5. 2024, angleščina – 13. 5. 2024)

 

24. 5. 2024

 

Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – Internet

 

do 29. 5. 2024

Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

V primeru omejitve so najpomembnejši kriterij zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pretvorjene v točke. Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev.

14. 6. 2024

 

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.

 

 

med 17. in 21. 6. 2024

 

 

Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

 

Razpored dnevov odprtih vrat na srednjih šolah

SREDNJA ŠOLA z izobraževalnimi programi

DATUM

 

ZBIRNO MESTO in SPLETNI NASLOV, kjer bodo objavljene informacije

 

GIMNAZIJA TOLMIN,

Dijaška 12 b, Tolmin

·         gimnazija

 

torek, 28. 11. 2023

      ob 17.00

https://gimtol.si

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Biotehniška Šola Šempeter

Ul. padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici

 • pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • gastronom-hotelir/kuhar- natakar
 • slaščičar
 • gospodar na podeželju
 • kmetijsko – podjetniški tehnik
 • gatronomija in turizem
 • naravovarstveni tehnik
 • dijaški dom

 

četrtek, 30. 11. 2023,

     prva predstavitev bo ob 16.30, druga ob 18.00

 

(šola bo odprla svoja vrata ob 16.15)

http://bts.scng.si/

 

 

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA,

c. 5. maja 12, Ajdovščina

·         gimnazija

·         predšolska vzgoja

·         dijaški dom

 

četrtek, 30. 11. 2023,

      ob 17.00

 

http://www.ss-venopilon.si/

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Gimnazija in zdravstvena šola

Erjavčevi ulici 8 A, Nova Gorica

 

·         tehniška gimnazija

·         zdravstvena nega

·         bolničar-negovalec

 

 

petek, 1. 12. 2023,

      ob 17.00

 

Zbirno mesto za program tehniška gimnazija: avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Cankarjeva 8A

Zbirno mesto za programa zdravstvena nega in bolničar: avla Strojne in lesarske šole, Erjavčeva 4A

http://gzs.scng.si/

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Strojna, prometna in lesarska šola

Erjavčeva 4/a, Nova Gorica

 • obdelovalec lesa
 • pomočnik v tehnoloških procesih
 • mizar
 • oblikovalec kovin-orodjar
 • mehatronik operater
 • inštalater strojnih inštalacij
 • avtoserviser
 • avtokaroserist
 • strojni tehnik
 • tehnik mehatronike
 • logistični tehnik

 

sreda, 6. 12. 2023,

 

     ob 17.00

 

 

 

 

 

Zbirno mesto: avla šole na Erjavčevi 4A

http://spls.scng.si/

GIMNAZIJA NOVA GORICA

Delpinova ulica 9, Nova Gorica

·         gimnazija

·         gimnazija – športni oddelek

·         umetniška gimnazija – smer gledališče in film

·         umetniška gimnazija – likovna smer

četrtek, 7. 12. 2023,

      ob 17.00

www.gimng.si

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Srednja ekonomska in trgovska šola

Erjavčevi ulici 8, Nova Gorica

·         ekonomski tehnik

·         administrator

·         trgovec

 

petek, 8. 12. 2023,

      ob 17.00

 

http://sets.scng.si

 

 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA, Goriška 29, Vipava

·         gimnazija

 

 

 

 

 

·         dijaški dom

 

sobota, 9. 12. 2023,

     ob 9.00

 

www.sgv.si

 

petek, 8. 12. 2023 ob 17.00 (obiskovalci prespijo in gredo naslednji dan na DOV v šoli) in soboto, 9. 12. 2023, ob 11.00

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA – Elektrotehniška in računalniška šola

Cankarjeva 10, Nova Gorica 

·         elektrotehnik

·         elektrikar

·         tehnik računalništva

·         računalnikar

 

torek, 12. 12. 2023,

 

prva predstavitev bo ob 16.30, druga ob 18.00

 

 

Zbirno mesto: avla Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Cankarjeva 8A

http://ers.scng.si/

 

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA,

Stjenkova 3, Sežana

·         gimnazija

·         aranžerski tehnik

·         ekonomski tehnik

četrtek, 14. 12. 2023

     ob 16.00

    (do 18. ure)

https://scsks.splet.arnes.si/

 

 

V mesecu januarju, ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pripravi in objavim razpis za vpis učencev v srednje šole in dijaške domove. Učenci se morajo do določenega roka prijaviti za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. Na naši šoli poteka vpis s pomočjo šolske svetovalne službe, ki za učence, katerih starši so podali privolitev (podpis soglasja “GDPR”), tudi odda izpolnjene prijavnice na posamezno srednjo šolo.

Povezava: (kmalu)

Razpis med drugim vključuje:

– razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij,

– informacije o vsebini prilog in informativnem dnevu,

– merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

– razpis za sprejem učencev v dijaške domove.

Objavljamo povezavo na evidenco srednjih šol v Republiki Sloveniji: EVIDENCA ZAVODOV IN PROGRAMOV

S  klikom na posamezno srednjo šolo boste prejeli podrobnejše informacije o zavodu in programih oziroma smereh, ki se v določenem šolskem letu izvajajo, prav tako pa tudi povezavo do spletnega mesta izbrane šole.

Razpis za vpis v dijaške domove: preverite na povezavi DIJAŠKI DOMOVI

Dostopnost