Spoštovani starši in učenci.

V šolske klopi se jutri, 3. 6. 2020, vračajo še preostali učenci od 6. do 8. razreda. Pouk bo potekal v normativno določenih oddelkih v matičnih učilnicah po urniku, ki je veljal do 16.3.2020, razen izbirnih predmetov, ki se ne bodo izvajali.
Še vedno bomo morali izvajati predpisane higienske ukrepe, kar med drugim pomeni tudi, da se v šolo lahko vrnejo samo zdravi otroci. Zato mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero potrdite, da je otrok zdrav. Otrok naj jo v ponedeljke prinese v šolo, lahko pa jo starši po e-pošti pošljete razredniku.

Podrobnejša navodila so v protokolu, s katerim vas prosimo, da se pred prihodom v šolo seznanite.

Veselimo se ponovnega srečanja in se vam zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.

Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnatelja

Dostopnost