Izbirni predmeti

Opisi izbirnih predmetov v šolskem letu 2021/2022

Prijavnica je z AAI identiteto na voljo v spletni učilnici: POVEZAVA.

Izbirni predmeti

Javne listine

Vloga za izdajo dvojnika javnih listin

Vloga za izdajo potrdila o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti

(če učenec ne prejme spričevala in ne bo zaključil osnovnošolskega šolanja na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica)

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, spremstvo otrok

Prijavnica je z AAI identiteto na voljo v spletni učilnici: POVEZAVA.

Šolske potrebščine

Svet staršev je na svoji 2. redni seji podal pozitivno soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2022/2023.

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Izbirni predmeti 4. do 9. razred

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega, oddajo izpolnjeno odjavnico skrbnici učbeniškega sklada: ODJAVNICA

Šolski avtobus

Prijavnica je z AAI identiteto na voljo v spletni učilnici: POVEZAVA.

 

Šolski prevozi

Splošni akti zavoda – 2. del

Splošni akti zavoda – 2. del so vezani na posamezno šolsko leto oziroma letno poročilo na preteklo leto.

Letni delovni načrt za šolsko leto

Finančni načrt za leto 2021  s kadrovskim načrtomsprememba junij 2021

Program dela

Letno poročilo

Dostopnost