Šolski prevozi – avtobusni vozni red

V šolskem letu 2023/2024 prihaja do zamud avtobusov na določenih relacijah zaradi cestnih zapor. Staršem se zahvaljujemo za strpnost, učiteljem pa za razumevanje.  

Vozni redi 2023

SPREMEMBA na določenih relacijah, v veljavi od 18. 9. 2023

SPREMEMBA na določenih relacijah, v veljavi od 19. 9. 2023

SPREMEMBA na določenih relacijah, v veljavi od 4. 12. 2023 – sklop 4, sklop 9

4 - Rožna Dolina (Židovsko pokopališče) - Merkur - Mandrija - Ajševica sp. - Loke - Osnovna šola Frana Erjavca

SKLOP št. 4

Rožna Dolina (Židovsko pokopališče) – Merkur – Mandrija – Ajševica sp. – Loke – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi                       km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca 13:15 14:45
6:50 7:30 3 Rožna Dolina Židovsko pokopališče 13:20 14:50
6:51 7:31 4 Rožna Dolina Merkur 1 13:21 14:51
6:52 7:32 4 Rožna Dolina Merkur 2 13:22 14:52
6:54 7:34 5 Bajta 13:24 14:54
6:56 7:36 7 Ajševica vrh 13:26 14:56
6:57 7:37 8 Ajševica Šterk 13:27 14:57
7:00 7:40 10 Mandrija Ekološki otok 13:30 15:00
7:02 7:42 11 Ajševica h. št. 15 13:32 15:02
7:06 7:46 12 Ajševica sp. 13:36 14:06
7:10 7:50 15 Loke 13:40 15:10
16 Kromberk pod gradom
7:12 7:52 16 Kromberk cerkev 13:42 15:12
7:13 7:53 17 Kromberk Poberaj 13:43 15:13
7:14 7:54 17 Kromberk vrtec 13:44 15:14
7:21 8:01 20 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca

OPOMBA: v času zapore ceste Ul. Vinka Vodopivca morajo učenci, ki koristijo postajališče Kromberk pod gradom, koristiti postajališče Loke.

Prevoznik: Mivax d.o.o.

Vozni red velja od 4. 12. 2023

5 - Loke - Osnovna šola Frana Erjavca

SKLOP št. 5

Loke – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi                       km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca 13:20 14:45
7:00 7:40 5 Loke 33 13:30 14:55
7:01 7:41 6 Loke 17a 13:31 14:56
7:03 7:43 7 Lpoke 16a 13:33 14:58
7:05 7:45 8 Loke 5 13:35 15:00
7:9 7:49 9 Loke 1 (3a) 13:39 15:04
7:12 7:52 10 Loke 9a 13:42 15:07
7:14 7:54 11 Loke 19b 13:44 15:09
7:15 7:55 12 Loke 26b (26, 26d) 13:45 15:10
! ! ! Podrob 2 13:48
! ! ! Breg 14 13:49
! ! ! Breg 16 13:51
! ! ! Breg (22 in 18) 13:53
7:25 8:05 17 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca

OPOMBA: Pod št. 3 se opravi istočasno še prevoz za Podrob in Breg. 

Prevoznik: podizvajalec Tomislav Mulec s.p.

Vozni red velja od 1.9.2023

6 - Kekčeva pot K (11) - Pod Škabrijelom 21 - Osnovna šola Frana Erjavca

SKLOP št. 6

Kekčeva pot K (11)  – Pod Škabrijelom 21 – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi           

 

km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča)

Prihodi 

 

7:10

7:45

0 Kekčeva pot K (11)

13:35

15:00

7:13

7:48

1 Pod Škabrijelom 21 (11, 27)

13:32

14:57

7:14

7:49

1 Pod Škabrijelom 40 (54 in 62)

13:31

14:56

7:16

7:51

2 Pod Škabrijelom 2(20 in 22)

13:29

14:54

7:16

!

2 Damber 50

13:29

14:54

7:17

!

3 Damber 17

13:28

14:53

7:18

!

3 Pri Hrastu 21

13:27

14:52

7:25

8:00

7 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

13:20

14:45

Pod št. 2 opravi prevoz iz postajališča Damber 50, Damber 17 in Pri Hrastu 21 vozilo, ki opravlja prevoz na sklopu 7 (Mivax d.o.o.)

Prevoznik: UNIPLAN d.o.o.

Vozni red velja od 18.9.2023

7 - Barje - Ul. Rada Simonitija - Varda - Pavšičevo naselje - Osnovna šola Frana Erjavca

SKLOP št. 7

Barje – Ul. Rada Simonitija – Varda – Pavšičevo naselje – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi           

 

 

km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča)

 

 

 

 

 

0 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

 

 

7:05

 

 

0 Barje

 

 

7:08

 

 

2 Ul. Rada Simonitija

 

 

7:10

7:45

0

2 Varda 2

 

 

7:14

7:49

1

3 Pavšičevo naselje 10-11

 

 

!

7:52

2

! Damber 50

 

 

!

7:53

3

! Damber 17

 

 

!

7:54

3

! Pri Hrastu 21

 

 

7:21

8:01

5

6 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Samo pod št. 2 opravi dodatno prevoz iz postajališča Damber 50, Damber 17 in Pri Hrastu 21 iz sklopa 6 (Pod Škabrijelom)

Prihodi            

 

 

km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča)

 

 

13:15

14:45 

 

0 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

 

 

13:20

14:50

 

2 Ul. Rada Simonitija

 

 

13:22

14:52

0

2 Varda 2

 

 

13:26

14:56

1

3 Pavšičevo naselje 10-11

 

 

13:30

15:00

5

5 Barje

Prevoznik: Mivax d.o.o.

Vozni red velja od 18.9.2023

8 - Breg (22 in 18) - Podrob - Osnovna šola Frana Erjavca

SKLOP št. 8

Breg (22 in 18) – Podrob – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi             km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi           
7:05 7:45   0 Breg (22 in 18) 13:53 15:02
7:07 7:47 0 Breg 16 13:51 15:00
7:09 7:49 Breg 14 13:49 14:58
7:10 7:50 Podrob  13:48  14:57
7:22 8:02 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:20 14:45

OPOMBA: Pod št. 3 se opravi istočasno še prevoz za Loke. 

Prevoznik: podizvajalec Tomislav Mulec s.p.

Vozni red velja od 1.9.2023

9 - Liskur 13 - Stara Gora – Vipavska c. 90 - Strma pot - Osnovna šola Frana Erjavca

SKLOP št. *

Liskur 13 – Stara Gora – Vipavska c. 90 – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi            km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi             
7:05 7:35 0 Liskur 13 13:53 15:08
7:07 7:37 0 Stara Gora št. 26 13:51 15:06
7:07 7:37 0 Stara Gora št. 27 13:51 15:06
7:09 7:39 1 Stara Gora št. 22c 13:49 15:04
7:10 7:40 2 Stara Gora št. 18 13:48 15:03
7:11 7:41 2 Stara Gora št. 3 (igrišče) 13:47 15:02
7:12 7:42 2 Stara Gora št. 1b 13:46 15:01
7:16 7:46 4 Vipavska cesta 90 13:42 14:57
7:23 7:53 7 Strma pot 13:35 14:50
7:28 7:58 10 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 13:30 14:45

Prevoznik: Mivax d.o.o.

Vozni red velja od 4. 12. 2023

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza:

  • če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km,
  • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
  • in učenci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.

Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo. O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost oziroma občina.

Učenci ob koncu šolskega leta oddajo izjavo o pravici do brezplačnega šolskega prevoza, ki ga bodo koristili v naslednjem šolskem letu.

V šolskem letu 2020/2021 je prišlo do spremembe relacij. Mestna občina nova Gorica pripravlja javni razpis za izbiro prevoznika. Ko bomo prejeli informacijo o izbranem prevozniku in potrjenih urnikih prevoza, vas bomo o tem obvestili na naši spletni strani.

Dodatne informacije o šolskih prevozih lahko na šoli poiščete pri pomočnici ravnatelja, ge. Andreji Glavan Podršček.

 

Na podlagi zbranih izjav, šola posreduje podatke izbranemu ponudniku šolskih prevozov. V šolskem letu 2019/2020 je Mestna občina Nova Gorica podpisala pogodbo s prevoznikom NOMAGO, ki učencem izda tudi vozovnice za šolski avtobus. V primeru izgube vozovnice, starši to urejajo osebno s prevoznikom.

Dostopnost