Šolski zvonec

Šolska ura Trajanje
predura 7.30 – 7.55
1. šolska ura 8.00 – 8.45
2. šolska ura 8.50 – 9.35
odmor za malico 9.35 – 9.50
3. šolska ura 9.50 – 10.35
odmor za rekreacijo 10.35 – 10.50
4. šolska ura 10.50 – 11.35
5. šolska ura 11.40 – 12.25
6. šolska ura 12.30 – 13.15
odmor za kosilo 13.15 – 13.40
7. šolska ura 13.30 – 14.15

 

Prilagojen šolski zvonec za 1. razrede

odmor za malico8.45 – 9.00

Šolska ura Trajanje
1. šolska ura 8.00 – 8.45
2. šolska ura 9.00 – 9.45
3. šolska ura 9.50 – 10.35
odmor za rekreacijo 10.35 – 10.50
4. šolska ura 10.50 – 11.35
5. šolska ura (izbirni predmeti, dopolnilni pouk, kosilo) 11.40 – 12.25

Urnik podaljšanega bivanja

  Trajanje
sprostitvene dejavnosti / izbirni predmeti / dopolnilni pouk, kosilo 12.25 – 13.15
šolski prevoz 13.40
sprostitvene dejavnosti 13.15 – 14.05
popoldanska malica 13.50 – 14.05
učna ura 14.05 – 15.45
šolski prevoz 13.40 / 14.30 / 14.55 / 15.10
ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti 15.00 – 15.45
dežurstvo 15.45 – 16.15
Dostopnost