Šolski koledar

Koledar za osnovne šole ureja vpis otrok, razporeditev pouka in pouka prostih dni, razporeditev in trajanje šolskih počitnic v tekočem šolskem letu za učence, roke za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Šolski koledar ureja Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19), pristojni minister vsako leto izda podrobnejša navodila v dveh delih:

Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020, 1. del

Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020, 2. del

 Pristojno ministrstvo je 24. 4. 2020 osnovne šole obvestilo o 1. delu šolskega koledarja za šolsko leto 2020/2021Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 1. del, 5. 5. 2020 pa še 2. del šolskega koledarja: Šolski koledar 2. del – navodila.