Šolski koledar

Koledar za osnovne šole ureja vpis otrok, razporeditev pouka in pouka prostih dni, razporeditev in trajanje šolskih počitnic v tekočem šolskem letu za učence, roke za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Šolski koledar ureja Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/1256/12 – popr.20/1936/19 in 56/22), pristojni minister vsako leto izda podrobnejša navodila v dveh delih:

Šolsko leto 2023/2024:

https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/

Objavljen je tudi že koledar za šolsko leto 2024/2025. 

Dostopnost