Šolska prehrana v osnovni šoli

Šolsko prehrano v osnovni šoli ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki so nanjo prijavljeni. Kot dodatno ponudbo imamo na šoli organizirano tudi kosilo (dobavitelj je Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica) in popoldansko malico.

Svet zavoda je sprejel Pravila šolske prehrane, v katerih je opredeljen natančnejši postopek evidentiranja, nadzora nad koriščenjem obrokov, določen je tudi čas in način odjave posameznega obroka.

Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi moramo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010.

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo določene kriterije.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj vzgojno-izobraževalni zavod upošteva uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Podatke o upravičenosti učenca do subvencioniranja šolske prehrane pridobi vzgojno-izobraževalni zavod od pristojnega ministrstva. V primeru, da na obračunu storitev ugotovite nepravilnosti iz naslova subvencionirane prehrane, nas o tem obvestite in preverili bomo podatke, s katerimi razpolagamo. Največkrat prihaja do razhajanj v času novih odločb, v tem primeru šola uredi poračun obračunanih storitev.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Prijavo in odjavo šolske prehrane na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica ureja 4. točka Pravil šolske prehrane.

Odjava in prijava posameznega obroka za določen čas oziroma za čas odsotnosti učenca se ureja preko aplikacije MojaMALICA.

Navodila za registacijo v aplikacijo: POVEZAVA

Navodila za uporabo aplikacije: POVEZAVA 

Malica in popoldanska malica sta pravočasno odjavljeni vsaj en dan prej, in sicer do 14. ure (enako velja za prijavo).
Kosilo je pravočasno odjavljeno do 8.30 ure za dan, ko se učenca odjavlja od kosila (enako velja za prijavo).

Odjava in prijava šolske prehrane za daljše obdobje oziroma za čas celotnega šolskega leta se ureja pisno z oddajo obrazca v tajništvo šole oziroma v pisarno za obračun storitev (obrazec: odjava, prijava).

 

 

Jedilnik za tekoči teden je objavljen med hitrimi povezavami na vstopni strani spletne strani:
Hitre povezave
OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 se je pričela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom. Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, objavljeni na javnem mestu, da so vidni končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti ( t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

Države članice so lahko na podlagi določb navedene uredbe preko nacionalne zakonodaje določile način označevanja alergenov v živilih. Naša država je pri tem upoštevala v preambuli Uredbe 1169/2004 navedeno dejstvo, da je pomembno zagotoviti informacijo o alergenih tako, da lahko potrošniki, ki imajo alergijo ali preobčutljivost na hrano, na podlagi prejetih informacij sprejmejo varno odločitev zase.

Na osnovi Uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2004 in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica obvešča javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v šoli:

Nekatere jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti:

žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:

(a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo ( 1 );

(b) maltodekstrinov na osnovi pšenice ( 1 );

(c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;

(d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

raki in proizvodi iz njih;

jajca in proizvodi iz njih;

ribe in proizvodi iz njih, razen:

(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;

(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;

arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;

zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:

(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob ( 1 );

(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje;

(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;

(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;

mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

(b) laktitola;

oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

listna zelena in proizvodi iz nje;

gorčično seme in proizvodi iz njega;

sezamovo seme in proizvodi iz njega;

žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev;

volčji bob in proizvodi iz njega;

mehkužci in proizvodi iz njih.

Dietni obroki za otroke se pripravljajo ločeno na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine. Otrokom z alergijami oz. preobčutljivostmi pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo alergenov. Tako staršem na podlagi prejetih informacij in ustrezno pripravljene hrane v skladu z 24 alinejo preambule Uredbe (EU) št. 1169/2004 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, omogočamo sprejemanje varnih odločitev.

V šoli moramo upoštevati omenjeno uredbo, zato bodo na jedilniku poleg jedi v oklepaju zapisane še številke (glej legendo), kateri alergen vsebuje. Jedilniki in sestava živil bo enaka, kot je bila do sedaj.

LEGENDA ALERGENOV

1 žita, ki vsebujejo gluten
2 raki in proizvodi iz njih
3 jajca in proizvodi iz njih
4 ribe in proizvodi iz njih
5 arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih
6 zrnje soje in proizvodi iz njega
7 mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo
8 oreški, in sicer mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi ter proizvodi iz njih
9 listna zelena in proizvodi iz nje
10 gorčično seme in proizvodi iz njega
11 sezamovo seme in proizvodi iz njega
12 žveplov dioksid in sulfiti
13 volčji bob in proizvodi iz njega
14 mehkužci in proizvodi iz njih

Informacijo pripravila: Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnatelja in organizator šolske prehrane

Na šoli deluje skupina za šolsko prehrano. Člani skupine so:
– organizator šolske prehrane ga. Andreja Glavan Podbršček (predsednica skupine),
– kuharica ga. Tanja Čubej,
– učiteljici ga. Irena Albreht in ga. Barbara Arčon
– 2 predstavnika staršev ga. Vesna Vitez, g. Gorazd Leban. 

Mandat skupine traja štiri leta, aktualne skupine za prehrano do 17. 11. 2024.

Pripombe, vprašanja in pohvale glede šolske prehrane uporabniki lahko sporočajo na elektronski naslov tajnistvo@os-franaerjavca.si.

S klikom na povezave si lahko ogledate hitro statistiko anketnih vprašanj o šolski prehrani na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica:

zunanja evalvacija 2022

analiza anketnih vprašalnikov 2022

Dostopnost