Svetovni dan učiteljev smo na naši šoli obeležili s projektom Učenec poučuje. Nekatere devetošolke so spoznale en delček poklica učitelja. S pomočjo mentorja so napisale učno pripravo in nato same izvedle pouk.

Pri šestošolcih so obravnavale temo Vode in kopno, pri devetošolcih pa Zavarovana območja v Sloveniji.

Sodelovale so učenke 9.c razreda: Kaja Batistič, Alja Brun, Rebeka Devetak, Neža Hauptman, Ajla Kordić in Julia Korošec.

Mentorica: Helena Cizej

Dostopnost