Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da smo z okrožnico pristojnega ministrstva (št. 6030-1/2021/30, 3. 3. 2021) prejeli nova navodila glede odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda (oziroma od dopolnjenega 12. leta starosti) dalje v vseh razredih obvezna. Uporaba mask za učence od 1. do vključno 5. razreda ni obvezna le v matičnih učilnicah.

V primeru, da na šoli opazimo, da učenec namerno ne uporablja zaščitne maske ali pa jo ob opozorilu zavrača, moramo v skladu z navodili ministrstva takoj ukrepati s pogovorom z učencem oziroma učenko in starši.

Dostopnost