Spoštovani,

pred 40 leti, 11. septembra 1981 so učenci in učitelji prvič prestopili prag nove osnovne šole v Novi Gorici. Osnovno šolo, ki je na širšem območju Goriške od 30. junija 1992 poznana kot Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, je ustanovila skupščina občine Nova Gorica junija 1981 z imenom Osnovna šola ob Kornu, decembra 1982 pa je po sklepu sveta zavoda dobila novo ime in sicer Osnovna šola IX. Korpusa. To je bila druga osnovna šola na ožjem območju mladega, hitro razvijajočega se mesta, zgrajena pa je bila s sredstvi samoprispevka, morda se ravno zato ponaša z logotipom mravlje, ki je pred kratkim zaživela v novi podobi.

V začetku prazničnega leta 2021, ko javni zavod praznuje in obeležuje pomembno 40. obletnico, smo slavnostno otvorili prenovljeno veliko telovadnico. Zaključen projekt, danes za učence in širšo Goriško okolico predstavlja velik korak v smeri kakovostnega in spodbudnega vzgojno-izobraževalnega okolja za vse udeležence, saj je odnos do športa, in s tem imamo v mislih predvsem gibanja, temeljni pojem zdravega življenjskega sloga.

Praznovanje 40. obletnice se bo na naši šoli nadaljevalo tekom celega novega šolskega leta. Z različnimi dejavnostmi, v katere bomo vključili naše bivše učence, sodelavce in učitelje, bomo spodbujali medgeneracijsko sodelovanje ter ustvarjali kolaž spominov, vse skupaj pa bomo zaključili v pomladnih mesecih s slavnostjo prireditvijo.

Ob praznovanju naj kot ravnateljica dodam: »V letu 2021, ko šola dolgoletno delovanje in dosežke obeležuje skozi celotno koledarsko leto,  obnovljena velika telovadnica zagotovo predstavlja največji korak v smeri kakovostnega in spodbudnega vzgojno-izobraževalnega okolja za vse udeležence. Proces izobraževanja v takšnem okolju omogoča otrokov polni razvoj, ki ga oblikuje v mladega človeka s širokim znanjem, temeljnimi vzgojnimi vrednotami ter odprtim pogledom na svet. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem dosedanjim ravnateljem in ravnateljicam, vršilcem dolžnosti ravnatelja, zaposlenim in ustanoviteljici Mestni občini Nova Gorica, saj tudi zaradi njih lahko danes obujamo spomine in ustvarjamo nove.«  

Z upanjem stremimo k temu, da se bomo v bližnji prihodnosti razveselili tudi funkcionalne prenove in kmalu vstopili v kakovosten vzgojno-izobraževalni ambient, saj je primarno izobraževanje, kot je osnovna šola, ena izmed začetnih in največjih investicij v življenje.

Današnje praznovanje zaključujemo z besedami Franceta Bevka, ki se ga bomo v naslednjih dneh na šoli spomnili z otvoritvijo bralne značke »Življenje teče kakor tiha reka, le spomini zvesto spremljajo človeka.«, spomini pa gradijo prihodnost in naš jutri so seveda naši otroci.«

Mravljišče Frana Erjavca gradi prihodnost za naš jutrišnji dan, s ponosom smo del te pomembne zgodbe in spominov vsi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica.

Dostopnost