Spoštovani devetošolci in starši.

Objavljamo spletno povezavo do razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023 ter informacij glede informativnih dnevov, ki se nahajajo na spletni strani pristojnega ministrstva.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Informacija-o-vsebini-prilog-informativnem-dnevu-po-posameznih-solah-in-mednarodni-maturi.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Priloga-VI-Razpis-za-sprejem-ucencev-in-dijakov-v-dijaske-domove.doc

Za dodatne informacije vam je na razpolago ga. Vanja Kotar v šolski svetovalni službi.

Dostopnost