KIPARSKE IN GRAFIČNE DELAVNICE

Dan izvedbe:

ponedeljek, 14. februar 2022 – 6.B

torek, 15. februar 2022 – 6.C

sreda, 16. februar 2022 – 6.A

Nosilka in izvajalka dejavnosti: Gordana Štucin

Spremljevalci dejavnosti: učitelji, ki v oddelku na ta dan

                                          poučujejo od 1. do 5. šolske ure

                                          oz. so določeni s strani vodstva

Kraj izvedbe: učilnica LUM

Čas izvedbe: 5 šolskih ur

Vsebine delavnic v oddelku:

1. šolska ura – UVODNA NAVODILA O IZDELAVI     

                         KIPARSKEGA IZDELKA

2. šolska ura – RAZDELITEV MATERIALA,

                         PRIPOMOČKOV, NAČRT DELA IN               

                         UVOD V MODELIRANJE

3. šolska ura – MODELIRANJE IZ GLINE Z

                          DODAJANJEM, ODVZEMANJEM

                          IN ZAKLJUČEK IZDELKA  

4. šolska ura – IZDELAVA IN TISKANJE

                         MATRICE

5. šolska ura – IZDELAVA IN TISKANJE

                         MATRICE

NAVODILA ZA UČENCE:

  • tehnični dan traja 5.šolskih ur, pričetek ob 8:00
  • v šolskih prostorih smo v copatih,
  • za izdelavo kiparskega izdelka morate imeti s seboj DAS MASO,
  • s seboj prinesi peresnico, zvezek, če ni v matični učilnici in različne materiale za izdelavo matrice (blago, čipko, vrvico, valovito lepenko) ter belo ali UHU tekoče lepilo,
  • malicamo po urniku v razredu,
  • kosilo je po urniku, za odjavo poskrbite sami,
  • obnašamo se kulturno in upoštevamo učiteljeva navodila.

NAVODILA UČITELJEM O POTEKU IN TRAJANJU TEHNIČNEGA DNE:   

  • TD traja 5 šolskih ur, pričetek ob 8:00
  • pomoč pri razdelitvi pripomočkov učencem in pri vzdrževanju
  • discipline v razredu.
Dostopnost