Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da smo objavili dokument o evalvaciji šolske prehrane in analizi anketnih vprašalnikov, ki smo jih med starši in učenci izvedli v maju 2022. V zvezi s šolsko prehrano je vsebina tudi v zapisniku 2. seje sveta staršev.

Dokumenti:

Dostopnost