Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica deluje šolski sklad, ki je namenjen vsem učencem šole.

V letu 2023 smo iz sredstev sklada na šolskem igrišču dokončali učilnico na prostem, kupili 5 ustrezno opremljenih koles za opravljanje kolesarskega izpita, sušilnico za sadje, komplet glasbenih cevi za pouku glasbe ter postavili vremensko postajo na igrišču za šolo. Pozabili nismo niti na socialno šibke, ki smo jim omogočili udeležbo v šoli v naravi.

Zato vas vabimo, da 0,3 % dohodnine, namenite šolskemu skladu, s čimer boste podprli naše načrte tudi za naprej. Z donacijo dohodnine nimate nobenih stroškov. Odstotek dohodnine lahko donira prav vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršenkoli osebni prejemek, ne glede na to, ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Torej donacija dela dohodnine ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine.

Z namenitvijo donacije od dohodnine niste z ničemer prikrajšani, saj gre drugače ta znesek avtomatično v državni proračun.

V kolikor se boste odločili, da torej del dohodnine namenite  šolskemu skladu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, lahko obrazec za namenitev dela dohodnine oddate na več načinov:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec
        
     »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«,elektronsko preko mobilne aplikacije eDavki do 31. 12. 2023,
  • v fizični obliki: izpolnite priloženi obrazec s svojimi podatki, ga natisnete, podpišete ter oddajte:
  • osebno ali po pošti pristojnemu finančnemu uradu (do 31. 12. 2023), pri čemer upoštevajte tudi čas dostave,
  • spletni obrazec za donacijo 1 % dohodnine lahko enostavno izpolnite s skeniranjem QR kode.

Pri izpolnjevanju obrazca izpolnite drugo tabelo in vpišete naslednje podatke:

  • ime: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,
  • davčna številka: 50989456.

V kolikor ste del dohodnine že oddali, je še vedno možnost, da vašo izbiro tudi spremenite ali pa donacijo razdelite med več prejemnikov.

Že vnaprej hvala za vaš prispevek.

Predsednik UO šolskega sklada                                                                              Ravnateljica

Simon Koren, l. r.                                                                                                          mag. Lara Brun, l.r.

Dostopnost