Spoštovani starši in devetošolci.

Posredujemo vam informacije glede vpisa v srednjo šolo.

– Informativa – sejem izobraževanja in poklicev 

– Razpis za vpis v srednje šole v šolskem letu 2024/2025

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2024-2025/Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc

– Razpis za sprejem učencev v dijaške domove v šolskem letu 2024/2025

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2024-2025/Priloga-VI-Razpis-za-sprejem-ucencev-in-dijakov-v-dijaske-domove.doc

Dostopnost