1. decembra 2023 smo izdelali vsak po en lep izdelek iz das mase.
  Dan smo pričeli z uvodom v dejavnost s PowerPoint predstavitvijo. Ko nam je učiteljica vse
  obrazložila, smo se lotili dela. Vsak je dobil lonček, desko in modelirko. Iz das mase smo s pomočjo
  orodij izoblikovali figure ljudi.
  Jaz sem začela z izdelavo trupa, nato pa dodala ostale dele, kot so roke, noge in na koncu še glavo.
  Našo figuro smo morali dati v ležeči, stoječi ali sedeči položaj. Jaz sem izdelala ležečo žensko v
  kopalkah z eno iztegnjeno in eno pokrčeno nogo, lase pa ima razpuščene. V roki ima knjigo, drugo pa
  ima za hrbtom.
  Na dnevu mi je bilo zabavno in zanimivo.
  Julija Bitežnik, 8.c
  Človeška figura v gibu
  V petek, 8. decembra 2023, smo v šoli izvajali tehnični dan – Kiparsko-grafične delavnice. Učiteljica
  nam je podajala navodila za delo. Predstavila nam je tehnike kiparstva. Za tem smo začeli izdelovati
  človeško figuro iz das mase. To smo lahko počeli z rokami ali z modelirko.
  Naredil sem žensko telo v ležečem položaju. Zamislil sem si, da leži na plaži. Po končanem izdelku
  smo figure položili na pladenj in se podpisali.
  Drugi izdelek smo delali na CD-ju. Najprej sem naredil skico na list papirja, nato pa sem ga urezal na
  CD. Tam, kjer sem zarezal, je nastal vzorec. Vgraviral sem cvetove, vodo…simbole narave, nato pa CD
  odtisnil.
  Pri delu sem se počutil odlično. Upam, da bomo imeli še kakšen tako lep dan.
  Tobias Ferjančič, 8.c
  TD – Kiparske in grafične delavnice – Poročilo
  V petek, 8. 12. 2023 smo imeli kiparske in grafične delavnice. Delali smo človeško figuro iz das mase s
  pomočjo modelirke.
  Najprej sem iz das mase naredila podlago, potem telo, nato noge in roke, nazadnje pa še glavo, lase,
  nos in oči. Če je bila na figuri kakšna napaka, si jo popravil. Figure je bilo težko delati, saj je bilo telesu
  težko pritrditi glavo, roke in noge. Ko se je figura posušila, so ji roke odpadle, vendar sem jo popravila
  tako, da sem dodala malo vode in pogladila.
  Tehnični dan mi je bil zelo všeč, a bilo je tudi zelo zahtevno. Mislim, da smo vsi uživali v oblikovanju
  figur.
  Jana Vogrinčič Bizjak, 8.c
  Poročilo
  Dne 8. 12. 2023 smo izvedli kiparske in grafične delavnice. Tega dneva se že več dni veselim, saj nam
  ta dan odpade pouk in se naučimo veliko novega. Letos smo se naučili iz das mase narediti človeško
  podobo. Pri tem smo si pomagali z modelirko, da pa na izdelku ne bi bilo razpok, smo si pomagali še z
  vodo, najbolj pa smo si pomagali z rokami, saj smo z njimi oblikovali dele telesa.

Ura se je najprej začela s predstavitvijo in razlago snovi, nato smo izdelali izdelek. Pri izdelavi človeške
figure sem zares užival in se popolnoma sprostil.
V poročilu sem narisal še skico kiparskega dela in načrt grafičnega dela v tehniki suhe igle. Narisal
sem naravo.
Ta dan mi bo ostal v dobrem spominu in komaj čakam naslednje kiparske delavnice.
Blaž Mozetič, 8.c
Poročilo
Prvo šolsko uro 13.12.2023 smo si najprej pogledali PowerPoint prezentacijo, ki jo je pripravila
učiteljica. Najprej smo ponovili nekaj stvari, ki smo se jih že naučili, potem pa smo si pogledali še
nekaj primerov iz prejšnjih let. Na koncu nam je učiteljica še povedala, kako izdelek sploh izdelamo,
da smo lahko začeli.
Pričela sem s spodnjim delom telesa, ki sem ga najprej iz das mase oblikovala v valj in ga po sredini
razdelila na pol z modelirko, da sem dobila dve nogi. Nato sem nogi skrbno oblikovala, da sta izgledali
čim bolj realistični. Ko sem to naredila, je bilo druge ure že konec. Po malici sem izdelala še trup in
nanj pritrdila glavo. Na koncu sem izdelala še roke in pogladila celotno figuro. Dobila sem človeško
figuro.
V tretji šolski uri smo si spet ogledali PPT, tokrat tistega o drugem – grafičnem izdelku in zadnji dve
uri namenili temu izdelku.
Špela Turel, 8.b
V sredo, 13. 12. 2023 smo v šoli imeli kiparske in grafične delavnice. Prvo šolsko uro je učiteljica
predavala o tem, da bomo delali kipec človeka in povedala veliko načinov kiparstva.
Mojo človeško figuro v gibu sem začela delati z rdečo das maso. Oblikovala sem ga z rokami ter z
modelirko. Odločila sem se, da bo v sedečem položaju, saj bi bilo drugače pretežko. Prvo sem
naredila noge. Pri tem sem porabila veliko časa, ampak mi je na koncu vendarle uspelo. Ko sem z
nogami končala, sem se lotila bokov ter glave in tako nastale dele združila z nogami. Na koncu sem
dodala še roke ter naredila nekaj podrobnosti na obrazu. Kipec je na koncu izgledal, kot punca v
sedečem položaju z eno nogo stegnjeno, drugo pa pokrčeno. Za hrbtom je držala roke za oporo, na
glavi pa je imela klobuk. Iskreno povedano je izpadla dobro.
Lana Tavčar, 8.b
Poročilo
V sredo, 13.12. 2023 smo zjutraj ob 8:15 prišli v učilnico LUM, kjer sta bili z nami učiteljica likovne
umetnosti in naša razredničarka. Prvo uro nam je učiteljica razložila, kaj bomo danes delali in koliko
časa imamo za narediti posamezni izdelek.
Nato smo začeli z izdelavo človeške figure iz das mase. Pri izdelavi smo si pomagali z modelirko Med
delom smo pojedli tudi malico. Na začetku 4. šolske ure nam je učiteljica pokazala nekaj primerov
izdelkov – CD-jev in matric iz tetrapaka, ki so jih izdelali starejši učenci Spet nam je razložila postopek
izdelave globokega tiska in pričeli smo z delom. Jaz sem matrico naredila na tetrapaku z risalno iglo.
Kim Klemenčič, 8.b

Kiparske in grafične delavnice
Danes je 15. 12. 2023 in imeli smo tehnični dan. Delali smo iz das mase. Iz nje smo oblikovali osebo
kateregakoli spola, leže, sede ali stoje. Če si jo hotel narediti stoječo figuro, je bilo zelo težko, saj si
moral narediti debelejše noge. Večina sošolcev je naredila ležečo in sedečo figuro.
Tudi sama sem se odločila za ležečo figuro. Uporabljala sem leseno oblikovalno palčko, potrebovali
smo tudi podlago in belo ali rdečo das maso. Jaz sem naredila fanta, ki leži in uživa v »dnevu«. Najprej
sem figuro , ki sem jo sprva naredila, takoj zmečkala in to se je zgodilo 3krat zaporedoma. Nato mi je
končno uspelo narediti glavo, nato sem dodala trup, noge in roke, ki sem jih postavila pod glavo.
Poleg izdelave osebe iz das mase smo naredili še matrico za suho iglo. Na zgoščenko (CD) ali tetrapak
smo narisali svet v svojih očeh. Jaz sem narisala vesolje. Uporabljali smo podlago in risalno iglo. Z iglo
smo vrisovali v zgoščenko. Nato smo CD odtisnil z rdečo barvo in dobili grafični list.
Ameli Casarsa, 8.a
TD – poročilo
Ko smo prišli v razred, nam je učiteljica predstavila, kaj bomo danes počeli. Nato nam je dala
pripomočke za izdelavo kipa iz das mase.
Morali smo izdelati eno osebo, ki je v gibu. Pomagali smo si z rokami in leseno palčko, za glajenje smo
imeli še lonček z vodo, pod das maso pa smo imeli leseno desko. Izdelala sem fanta, ki leži z rokami
pod glavo, noge pa ima prekrižane.
Ko smo končali, smo svoje pripomočke očistili in dali nazaj učiteljici. Izdelek iz das mase smo postavili
na mizo in tako končali ter šli na glavni odmor.
Zadnji dve uri smo delali še grafični izdelek. V zvezek sem za suho iglo narisali še načrt.
Ana Beatriz Kavčič, 8.a
Poročilo TD
V petek, 15. 12. 2023, smo imeli kiparske delavnice. Prvo uro nam je učiteljica razložila snov ter kaj
bomo delali.
Drugo uro smo začeli izdelovati naše podobe človeškega telesa. Učiteljica nam je razdelila podlage,
modelirke ter lončke za vodo. Naredila se ležečo podobo človeškega telesa. Po končanem izdelku
smo izdelke oddali na mizo in jih podpisali.
Med izdelovanjem smo peli božične pesmi.
Živa Volk, 8.a

Dostopnost