V petek, 16. februarja 2024, bodo vse srednje šole organizirale informativni dan za učence. Ta dan za devetošolce ni pouka. Dopoldanskega informativnega dneva, ki bo ob 9. uri, se bodo učenci udeležili v spremstvu učiteljev. Po prihodu v šolo ob 8.15 sledi razporeditev po skupinah in odhod na izbrano šolo. Učitelji bodo učence pospremili do srednjih šol, po končanem informativnem dnevu pa bodo učenci odšli domov. Za prijavljene na informativni dan na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici je zagotovljen prevoz. 

Učenci so tega dne odjavljeni od šolske malice in kosila. V primeru, da bo učenec prevzel kosilo v šoli, se mora nanj pravočasno prijaviti.

Dostopnost