V torek, 12.3. 2024, smo prišli v šolo in počakali učiteljico, da nas je spustila v razred. Na začetku nam je razlagala o tehnikah obdelovanja in nam dala navodila.

Na sredini ure sem začela izdelovati torzo ženske figure iz das mase. Uporabljali smo nožek za oblikovanje, lonček z vodo ter leseno podlago. Morala sem oblikovati in gladiti kipec. Nato smo naredili še relief z našim imenom. Morali smo valjati in okraševati. Za slednje sem uporabljala predvsem prste. Osebno mi je bilo to najljubše do zdaj.

V četrti uri nam je učiteljica razložila, kaj je ex libris in smo ga morali izdelati. Najprej smo morali narisati načrt ex librisa in nato to odtisniti na linolej. Nato smo našo sliko na linoleju izrezali in jo natisnili z barvo na list.

Delavnice so mi bile zelo všeč.

Pia Jeseničnik, 9.b

V torek, 12. 3. 2024, smo v šoli imeli tehniški dan. Prvo uro smo poslušali učiteljičino razlago o snovi. Po razlagi smo začeli delo z das maso. Iz mase smo morali narediti dva izdelka. Najprej smo naredili model človeškega telesa – torzo, nato smo iz ostale das mase izdelali ploščico z našim imenom. Pri delu smo uporabljali modelirke in palčke za oblikovanje. Za zaščito mize smo uporabili leseno desko.

Četrto uro nam je učiteljica razložila novo snov o ex librisu. Ko nam je razložila navodila, smo se lotili dela. Narisala sem odbojkarsko igrišče.

Tita Nemec, 9.b

V torek, 12. 3. 2024, smo imeli likovni dan – kiparske in grafične delavnice. Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo se posedli in pouk se je začel. Učiteljica je prižgala PowerPoint in nam začela razlagati snov. Prvo nam je povedala, da bomo delali torzo. Razdelila nam je vse potrebne pripomočke. Potrebovali smo belo ali rdečo das maso, podlago, lonček za vodo in modelirko. Izbrati smo morali ženski ali moški torzo, Jaz sem se odločila za ženski torzo. Odprla sem das maso in jo začela mesiti z rokami. Ko sem jo dovolj pregnetla, sem začela oblikovati žensko telo. Po končanem prvem izdelku je sledila malica, nato pa smo spet potrebovali das maso. Učiteljica nam je pokazala slike izdelkov učencev prejšnjih let za inspiracijo.

Das maso smo razvaljali v ploščo poljubne oblike. Nanjo smo napisali svoje ime in poljubno okrasili. Ko smo končali, smo odnesli na podlago in zgoraj, nad imenom, naredili luknje, da bi potem lahko obesili.

Zadnje delo v dnevu bomo delali z linolejem. Učiteljica nam je pred tem razložila, kaj natanko bomo morali narediti. Ko smo vsi razumeli, smo začeli delati ex libris. Potrebovali smo linolej A6 format.

Lejla Bedić, 9.b

V četrtek, 14. 3. 2024, smo imeli tehniški dan, na katerem smo izdelovali dva izdelka iz das mase in enega iz linoleja.

Začel sem s kipcem moškega torza, ki sem ga izdelal iz polovice 500 g das mase. Za podlago sem uporabljal desko, za oblikovanje pa lesen nožek, palčko in lonček vode.

Prvo sem oblikoval grobo obliko trupa, nato sem kipcu naredil  prsi in trebušne mišice. Kip sem zgladil, naredil še hrbtenico in končal. Za drugi izdelek smo na ravno ploščo iz das mase napisali svoje ime. Uporabil sem preostalo polovico das mase in napisal vsako črko svojega imena na drugačen način. Pri tem sem uporabljal enaka orodja kot pri prvem in valj, da sem poravnal spodnjo ploskev. Okoli mojega imena sem z zobotrebcem narisal alge, dodal še ribo in raka. Zadnji izdelek je linorez – ex libris. Najprej sem narisal načrt s svinčnikom. Za tem pa načrt odebelil s svinčnikom 8B in ga odtisnil na linolej, iz katerega sem potem izrezal z nožkom črte narisane s svinčnikom. Linolej sem nato odtisnil na papir in se podpisal.

Bilo je zanimivo ustvarjati. Tudi, če sem imel otečen prst, sem zadovoljen s svojimi izdelki.

Maj Mikulin, 9.a

V četrtek, 14. 3. 2024, smo imeli kiparske in grafične delavnice. Začeli smo ob 8:15. Prvo uro nas je čakalo predavanje o snovi, kjer nam je učiteljica povedala in razložila, kaj bomo ta dan delali.

Začeli smo izdelovati torzo, kar je moška ali ženska figura, ki nima rok, nog in glave. Izdelovali smo ga drugo šolsko uro. Jaz sem naredila ženski torzo in sem kar ponosna nanj. Tretjo uro smo začeli izdelovati mobile, kar je ploščica z imenom, ki jo bomo lahko obesili na naša vrata. Za torzo in mobile smo potrebovali das maso, učiteljica pa nam je posodila še modelirko, lonček in leseno podlago, na kateri smo delali.

Nato pa smo morali napisati kratko poročilo o izdelkih in izdelke tudi narisati.

Nuša Vrabec, 9.a

Pred začetkom kiparjenja nam je učiteljica najprej naredila uvodno uro, kjer nam je povedala in pokazala različna umetniška dela.

Nato smo začeli s kiparjenjem. Jaz sem si izbrala moško telo in ga s pomočjo modelirke in podlage izdelala iz das mase. To vrsto dela imenujemo torzo. Ko smo končali z izdelovanjem torza, smo najprej pojedli malico, nato pa smo iz druge polovice das mase izdelali še ploščo z našim imenom, ki smo jo okrasili in vanjo z iglo naredili luknji, da bomo lahko izdelek obesili na vrvico. Prav tako, kot pri torzu, sem si ob izdelovanju pomagala z modelirko in leseno podlago.

Izdelovanje iz das mase mi je bilo zelo všeč, saj je kiparjenje zelo zabavno.

Eva Špacapan, 9.a

Na današnji dan, 15. 3. 2024 smo v šoli imeli kiparske in grafične delavnice. Najprej smo izdelovali torzo iz das mase. Uporabljali smo modelirko, podlago in vodo. Iz das mase, ki nam je ostala , smo kasneje izdelali še tablico z imenom. Uporabljali smo pokrovčke od flomastra in z njimi naredili okraske. Kasneje bomo delali linorez iz linoleja.

Moj prvi izdelek je bil ženski torzo. Izdelovala sem ga približno dve šolski uri. Izdelava tega izdelka je bila težja kot izdelava drugega izdelka. Kot moj drug izdelek sem izdelala ploščico oz. relief. Na njej sem napisala moje ime. Okrasila sem ga z eno rožico in z odtisi z zamaški od flomastrov.

Lorelei Ličen, 9.c

V petek, 15. 3. 2024, smo imeli kiparske in grafičen delavnice. Najprej smo uporabljali das maso, modelirko in podlago. Učiteljica nam je razložila, kaj moramo delati, potem nam je razdelila pripomočke, nato pa smo začeli z delom. Jaz sem naredila moški torzo, nato pa smo delali ploščo oziroma relief za mobile iz das mase, na kateri smo napisali svoje ime in jo okrasili z različnimi vzorci. Oboje smo delali približno dve šolski uri. Prvi izdelek je bil zame težji, ker smo morali narediti človeško telo. Drug izdelek pa je bil zame malo lažji.

Zadnji dve uri smo iz linoleja delali tudi linorez.

Nejra Čajić, 9.c

15. 3. 2024 smo učenci 9.c imeli kiparske in grafične delavnice, zato smo morali prinesti linolej in das maso. Začelo se je tako, da nam je učiteljica podala navodila za delo in nam razložila snov. Nato smo začeli z izdelovanjem prvega izdelka, imenovanega torzo. Izdelati smo morali žensko ali moško telo. Jaz sem se odločila za žensko telo in ko sem ga začela oblikovati, mi je največ težav delala oblika ramen, vendar mi je na koncu le uspelo. Pri tem delu sem uporabljala modelirko in lonček z vodo, da smo lahko pogladili razpoke ter  podlago, da ne bi umazali mize.

Za drugi kiparski izdelek smo imeli le eno šolsko uro. Narediti smo morali relief za mobile. Uporabljali smo ravno tako modelirko, lonček z vodo in podlago. Najprej smo naredili ravno ploščo, nato pa nanjo napisali svoje ime in jo tudi okrasili. Naredili smo tudi dve luknjici, da bomo lahko skozi dali vrvico in jo obesili.

Za zadnji dve uri pa nam je učiteljica dala nalogo, kjer smo morali narisati načrt ex librisa s svinčnikom  in ga odtisnili na linolej. Za rezanje linoleja smo uporabljali nožke za linorez in odtisnili z rdečo barvo.

Mislim, da sem z nožkom premalo zarezala, saj se mi na koncu grafika ni odtisnila najbolje, kot bi si želela.Eva Bajc, 9.c        

Dostopnost