Obvestilo – kolesarski izpit

Spoštovani starši in učenci, obveščamo vas, da današnja vožnja (praktični del) za kolesarski izpit danes odpade. Zagodel nam je dež, o nadaljevanju bodo učence obvestile razredničarke oziroma mentorice kolesarskega izpita.

Športni dan za 6. razrede

V petek, 11. 9. 2020 so šestošolci imeli športni dan na bazenu Športnega parka Nova Gorica. Po izvedenem preverjanju znanja plavanja so se preizkusili v vožnji kajaka in igri vaterpola.

Duška Suzić, vodja aktiva ŠPO

Večerno branje

Na OŠ Frana Erjavca Nova Gorica smo tudi letos začetek bralne značke obeležili s prireditvijo, ki smo jo poimenovali VEČERNO BRANJE.

Pri tej dejavnosti, ki smo jo organizirali letos že sedmič, so sodelovali učenci od prvega do devetega razreda.

Koordinatorka večera Zora Korenč

Dan zlatih knjig

V četrtek, 17. 9. 2020, smo ob Bevkovem spomeniku v Novi Gorici v organizaciji MDPM za Goriško s predstavniki prvošolcev naše šole in OŠ Milojke Štrukelj obeležili Bevkov dan (130. obletnica rojstva in 50. obletnica smrti), dan zlatih knjig in začetek branja za slovensko bralno značko. Goriška ilustratorka Ana Zavadlav je predstavnikom prvošolčkov simbolično slavnostno podelila letošnje darilne knjige BZ Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora, čisto zares pa so jih vsi naši prvčki dobili že zjutraj, ko jim je Ana ob svojih ilustracijah, ki jih razstavljamo v naši knjižnici, pripovedovala pravljico Obisk.

Tjaša Klemenčič, knjižniarka

sdr

Odlok o začasnih ukrepih (Covid-19)

Spoštovani starši, učenci in sodelvci.

Vlada Republike Slovenije je v petek, 18. 9. 2020 sprejela odlok, o katerem nas je pristojo ministrstvo z okrožnico obvestilo v soboto. Razmišljali smo, kako naj o tem obvestimo vas dragi učenci, spoštovani staši in sodelavci. Mehkega pristopa v takšnih situacijah žal ni, upamo pa, da bodo ukrepi učinkoviti in se bomo hitro vrnili v normalnejše pogoje.

V nadaljevanju navajamo vsebino okrožnice.

Vlada Republike Slovenije je v petek, 18. 9. 2020, ob 21. uri, na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«). S tem aktom, v uradnem listu bo Odlok predvidoma objavljen 19. 9. 2020, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020, dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (med temi tudi v vrtcih, šolah, zavodih).

Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v Odloku zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«):

»2. člen
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:

  • osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
  • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  • učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
  • učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
  • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od začetka tega šolskega leta aktivno spremlja epidemiološko stanje v vrtcih, na šolah in zavodih, od dne 11. 9. 2020 pa je bila v ta namen vzpostavljena tudi aplikacija, preko katere ravnateljice in ravnatelji ažurno sporočate informacije, povezane s COVID-19. Glede na trenutno epidemiološko stanje na šolah ocenjujemo, da je na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja delež okuženih udeležencev izobraževanja ter udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, zelo nizek in je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces še vedno obvladljiv. Vzgojnoizobraževalno delo se v sled tega še naprej izvaja po modelu B.

Zaradi splošne epidemiološke slike, ki je trenutno značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji higienski ukrepi z namenom, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v omenjenem
modelu B. Prosimo vas, da tudi v nadalje sprotno spremljate usmeritve, priporočila in določila NIJZ in tako po svojih najboljših močeh, strokovno in organizacijsko najbolje pripomorete k uspešnosti prizadevanj k obvladovanju bolezni. Ko se bo splošna epidemiološka slika v državi izboljšala, bomo prešli nazaj na rahlejše higienske ukrepe, v nadaljevanju pa upamo, čim prej na »model A«.
Ostanimo odgovorni in s tem zdravi! Spoštljiv pozdrav!
(konec navedka)

Povezava do odloka v celoti: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020124.pdf (zap. št. 2257)

Verjamemo, da se vam ob branju okrožnice poraja veliko vprašanj, tudi nestrinjanja. Razumemo vas, tudi sami stremimo k temu, da bi ukrepe pristojnih predvsem pravilno razumeli in jih primerno izvajali, ob tem pa ne pozabili na potrebe naših učencev, vas staršev in zaposlenih.

Prijetno nedeljsko popoldne!