Splošni akti zavoda – 1. del

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih

Akt o sistemizaciji delovnih mest

(Akt o sistemizaciji delovnih mest vključuje: Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Evidenca delovnih mest, Opis delovnih mest)

Pravila o zaščiti delavcev pred nasiljem

Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe, obrazec za prijavo darila

Pravilnik o video nadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica