Šolski zvonec

Šolska ura Trajanje
predura 7.30 – 8.15
1. šolska ura 8.15 – 9.00
2. šolska ura 9.05 – 9.50
odmor za malico 9.50 – 10.05
3. šolska ura 10.05 – 10.50
odmor za rekreacijo 10.50 – 11.05
4. šolska ura 11.05 – 11.50
5. šolska ura 11.55 – 12.40
6. šolska ura 12.45 – 13.30
odmor za kosilo 13.30 – 13.45
7. šolska ura 13.45 – 14.30

 

Prilagojen šolski zvonec za 1. razrede

 

Šolska ura Trajanje
1. šolska ura 8.15
odmor za malico
2. šolska ura
3. šolska ura 10.50-11.05
odmor za rekreacijo
4. šolska ura
5. šolska ura (izbirni predmeti, dopolnilni pouk, kosilo) 11.55 – 12.40

Urnik podaljšanega bivanja

  Trajanje
sprostitvene dejavnosti / izbirni predmeti / dopolnilni pouk, kosilo 12.40 – 13.30
šolski prevozi 13.15 / 13.30
sprostitvene dejavnosti, popoldanska malica 13.30 – 14.20
učna ura 14.20 – 15.10
šolski prevozi 14.30 / 14.45
ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti 15.10 – 16.00
dežurstvo 16.00 – 16.30
Dostopnost