Šolski prevozi – avtobusni vozni red

Objavljeno vozni red šolskih avtobusov velja za šolsko leto 2019/2020. V novem šolskem letu, 2020/2021 prihaja do sprememb relacij. Ko bomo s strani financerja in/ali prevoznika obveščeni o dokončnih spremembah, bomo objavili nov vozni red in veljavne relacije.

Stara Gora – Pristava – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi            km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi             
7.35 0 Stara Gora št. 3 (igrišče) 15.34
7.37 0 Stara Gora št. 18 15.32
7.39 0 Stara Gora št. 22c 15.30
7.41 2 Stara Gora št. 27 15.28
7.48 5 Strma pot 15.21
7.54 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 15.15

 

Loke – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi              km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi             
7.28 0 Loke 17A 15.05
7.30 1 Loke 16A 15.03
7.32 2 Loke (1, 3A) 15.01
7.34 3 Loke 9A 14.59
7.36 3 Loke (19B, 20) 14.57
7.20* 3 Loke (26B, 26D) 15.07*
7.21* 3 Loke 30AC 15.06*
7.48 / 7.31* 8 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 14.45 / 14.56*

*skupaj z linijo za Podrob in Breg

 Breg (22 in 18) – Podrob – Loke 26b – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi           km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi         
7.10 0 Breg (22 in 18) 15.17
7.15 2 Podrob 15.12
7.20 4 Loke (26B, 26D) 15.07
7.21 4 Loke 30AC 15.06
7.31 9 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 14.56

 

 Ulica Rada Simonitija K – Varda K – Pavšičevo naselje K – Damber 50 – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi           km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi         
  Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 14.40
7.37 2 Ulica Rada Simonitija K 14.45
7.38 2 Varda K 14.46
7.39 2 Pavšičevo naselje križišče 14.47
7.42 3 Damber 50 14:50
 7:48 6 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica   

 

Pod Škabrijelom 47 – Kekčeva pot 7, 10 – Pod Škabrijelom 21 – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi            km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi 
7.30 0 Pod Škabrijelom 47 14.55
7.37 2 Kekčeva pot K (7 in 9) 14.48
7.38 3 Pod Škabrijelom 2 14.47
7.41 4 Pod Škabrijelom 21 in 17 14.44
7.42 5 Pod Škabrijelom 38 (54 in 62) 14.43
7.43 5 Pod Škabrijelom 12A in 20 14.42
7.50 9 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 14.35

 

 Merkur 1 – Mandrija – Ajševica sp. – Loke – Osnovna šola Frana Erjavca

Odhodi                       km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča) Prihodi 
0 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca 13.40 14.50
7.15 3 Rožna Dolina Merkur 1 13.45 14.55
7.16 3 Rožna Dolina Merkur 2 13.46 14.56
7.18 4 Bajta 13.48 14.58
7.20 6 Ajševica vrh 13.50 15.00
7.21 7 Ajševica Šterk 13.51 15.01
7.24 9 Mandrija 13.54 15.04
7.28   11 Ajševica sp. 13.58 15.08
7.29 12 Loke Peloz 13.59 15.09
7.31 14 Križišče pod Lokami (UI. V. Vodopivca) 14.01 15.11
7.32 7.32 14 Loke 14.02 15.12
7.33 7.33 15 Kromberk pod gradom 14.03 15.13
7.34 7.34 15 Kromberk Komel 14.04 15.14
7.35 7.35 15 Kromberk cerkev 14.05 15.15
7.36 7.36 16 Kromberk Poberaj 14.06 15.16
7.37 7.37 16 Kromberk vrtec 14.07 15.17
7.39 7.39 17 Kromberk Hrast 14.09 15.19
7.45 7.45 19 Nova Gorica Osnovna šola Frana Erjavca

 

  Osnovna šola Solkan – Ravnica – Grgar – Sveto/Batah – Banjšice – Lohke

Odhodi                       km (avtobusne postaje, pom. avt. postajališča, avtobusna postajališča)
13.00 0 Osnovna šola Solkan
13.02 1 Solkan
13.08 4 Prevalo
13.18 9 Ravnica
13.20 11 Zagorje
13.24 14 Grgar
13.26 15 Slatno K
13.31 18 Bitež
13.33 19 Zabrdo
13.35 20 Grgarske Ravne
13.40 22 Bate
13.45 24 Sveto/Batah
13.48 25 Podlaka K
13.50 26 Podlaka
13.55 29 Krvavec
13.56 29 Breg/Krvavcu
13.58 30 Banjšice
14.00 31 Banjšice Š
14.02 32 Mrcinje
14.06 34 Lohke
Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza:

  • če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km,
  • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km in če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
  • in učenci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.

Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo. O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost oziroma občina.

Učenci ob koncu šolskega leta oddajo izjavo o pravici do brezplačnega šolskega prevoza, ki ga bodo koristili v naslednjem šolskem letu.

V šolskem letu 2020/2021 je prišlo do spremembe relacij. Mestna občina nova Gorica pripravlja javni razpis za izbiro prevoznika. Ko bomo prejeli informacijo o izbranem prevozniku in potrjenih urnikih prevoza, vas bomo o tem obvestili na naši spletni strani.

Dodatne informacije o šolskih prevozih lahko na šoli poiščete pri pomočnici ravnatelja, ge. Andreji Glavan Podršček.

 

Na podlagi zbranih izjav, šola posreduje podatke izbranemu ponudniku šolskih prevozov. V šolskem letu 2019/2020 je Mestna občina Nova Gorica podpisala pogodbo s prevoznikom NOMAGO, ki učencem izda tudi vozovnice za šolski avtobus. V primeru izgube vozovnice, starši to urejajo osebno s prevoznikom.

Dostopnost