Sestava sveta staršev

Začetek mandata: 1. septembra v tekočem šolskem letu.
Trajanje mandata: do 31. avgusta v tekočem šolskem letu (eno šolsko leto).

Člani sveta staršev (predstavniki oddelka):

Razred

Predstavnik v svetu staršev

1. A

Andrej Perne

1. B

Valter Furlan

1. C

Nataša Bizimoska

2. A

Sandi Stepančič

2. B

Jasna Lavrenčič

2. C

Martina Josić

3. A

Urška Makuc

3. B

Katja Ipavec

3. C

Tina Skubin

4. A

Urška France Klemenčič

4. B

Kristina Gruden

4. C

Samo Turel

5. A

Simon Živec

5. B

Sanja Markočič

5. C

Barbara Radonjić Kodrič

6. A

Januša Skubin Turk

6. B

Vesna Vitez

6. C

Jana Skok

7. A

Petra Brankovič

7. B

Tjaša Nemec

7. C

Gorazd Leban

8. A

Mira Sarafimovska

8. B

Martina Pavlin

8. C

Maja Zakrajšek

8. D

Minka Ušaj

9. A

Dunja Širca

9. B

Kristina Rupnik

9. C

Nataša Humar

Predsednik sveta staršev: (še ni izvoljen/a)
Namestnik predsednika sveta staršev: (še ni izvoljen/a)

Dostopnost