Dodatni in dopolnilni pouk

Poleg obveznega programa šole izvajajo tudi dejavnosti, ki jih obsega razširjeni program, med katere spadata tudi oblike dodatnega in dopolnilnega pouka.

DOPOLNILNI POUK je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Namenjen je vsem tistim učencem, ki imajo težave pri posameznem predmetu, ob taki pomoči pa lahko dosegajo pozitivno ali boljšo oceno.

DODATNI POUK je organiziran za tiste učence, ki bi radi razširili svoje znanje na določenem predmetnem področju. Namenjen je tudi pripravam na različna tekmovanja.

Dostopnost