Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesne dejavnosti ali krožki so del razširjenega programa v osnovni šoli.

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 25. členu o interesnih dejavnostih navaja: Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.

Šola ima za izvajanje interesnih dejavnosti na voljo določeno število ur, ki je odvisno od števila oddelkov na šoli in jih razporeja glede na interes učencev in v skladu z organizacijo dela na šoli.

Interesna dejavnost se izvaja, če je nanjo prijavljenih vsaj 10 učencev.

Zahtevano je, da učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, to tudi redno obiskuje.

V šolskem letu 2021/2022 bo izvajanje interesnih dejavnosti usklajeno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in navodili pristojnega ministrstva. Čas izvajanja interesne dejavnosti bo natančneje določen v začetku šolskega leta, predvidoma v mesecu septembru, že navedeni termini se bodo lahko spremenili, če bo tako potrebno zaradi organizacije dela na šoli. Začetek izvajanja interesne dejavnosti je predviden z mesecem oktobrom, o začetku izvajanja interesnih dejavnosti vas bomo seznanili z obvestilom na spletni strani šole.

Šola si pridržuje pravico do spremembe ponujenih interesnih dejavnosti (urnik, vsebina, zunanji izvajalec …).

Nabor interesnih dejavnosti: INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 na šoli ne bomo izvajali interedsne dejavnosti zunanjih ponudnikov. 

Pridržujemo si pravico do napak v napisanem besedilu in sprememb brez predhodnega obvestila.

Prijave za šolsko leto 2021/2022 bomo urejali preko spletnih učilnic.

Povezava: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=69516

 

Urnike in mentorji: URNIK šol. leto 2021/2022

Dostopnost