Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesne dejavnosti ali krožki so del razširjenega programa v osnovni šoli.

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 25. členu o interesnih dejavnostih navaja: Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.

Šola ima za izvajanje interesnih dejavnosti na voljo določeno število ur, ki je odvisno od števila oddelkov na šoli in jih razporeja glede na interes učencev in v skladu z organizacijo dela na šoli.

Tudi v šolskem letu 2020/2021 so interesne dejavnosti razporejene tako, da se bodo nekatere izvajale pred 15. uro, nekatere pa kasneje. Interesna dejavnost se izvaja, če je nanjo prijavljenih vsaj 10 učencev.

Zahtevano je, da učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, to tudi redno obiskuje.

Čas izvajanja interesne dejavnosti bo natančneje določen v začetku šolskega leta, predvidoma v mesecu septembru, že navedeni termini se bodo lahko spremenili, če bo tako potrebno zaradi organizacije dela na šoli. Začetek izvajanja interesne dejavnosti je predviden z mesecem oktobrom, o začetku izvajanja interesnih dejavnosti vas bomo seznanili z obvestilom na spletni strani šole.

Šola si pridržuje pravico do spremembe ponujenih interesnih dejavnosti (urnik, vsebina, zunanji izvajalec …).

Nabor interesnih dejavnosti, ki so na voljo v šolskem letu 2020/2021 so učenci prejeli v mesecu septembru. 

Pridržujemo si pravico do napak v napisanem besedilu in sprememb brez predhodnega obvestila.

Prijave za šolsko leto 2020/2021 so se zaključile. Za prijavo k interesni dejavnosti medvrstniška pomoč se oglasite pri učiteljici Andreji Berlot Koncu (2. b razred). 

Prijavnica za šolsko leto 2021/2022 bo na voljo v mesecu maju 2021. 

 

Dostopnost